Det begynte med én ansatt og én frivillig for 25 år siden. Nå er vi 110 ansatte og flere enn 200 frivillige. Under mottoet «ingen er bare det du ser» er vårt mål å bidra til mer toleranse og respekt. Vi ønsker at alle mennesker i drammenssamfunnet blir sett, verdsatt og inkludert.

Når vi i Kirkens Bymisjon samler alle våre ansatte og frivillige til jubileumsfest 28. november, er det for å takke for innsatsen så langt. En spesiell takk vil gå til Sigmund Ruud, den første ansatte, og Randi Breda-Ruud, vår første frivillige.

Når vi møtes til fest ønsker vi å feire oss selv, våre ansatte, frivillige, givere, deltakere og samarbeidspartnere. Du vil kanskje innvende: 25 års arbeid blant de svakeste og utstøtte i Drammens rus- og gatemiljø, er det noe å feire?

Selvsagt skal vi feire. Vi har oppnådd mye for mange, og vi representerer støtte, motivasjon og inkludering av mennesker som trenger det mest. Når vi sier at «ingen er bare det du ser», sier vi også at «alle har rett på en ny sjanse». Har vi fått flere til å se en gang til i møte med en av dem som sliter eller gitt et medmenneske en ny sjanse, har vi oppnådd noe som er verdt å feire.

Det startet med møtestedet i Engene, en start som utløste mange reaksjoner. Noen ønsket oss velkommen, andre fryktet at våre besøkende skulle true idyllen og ødelegge handelen i sentrum. De kritiske røstene forstummet raskt. Det er vi glade for og stolte av.

LES OGSÅ:

Alle dagene på Møtestedet, alle menneskene på vei inn til et måltid, en dusj eller bare en prat har vist at stedet spiller en viktig rolle for mange som har hverdagen preget av rus og utenforskap.

Etter hvert som Bymisjonens organisasjon har vokst og flere frivillige har kommet til, har vi kunnet etablere nye tilbud. Slike eksempler er kafeen i Bymisjonshuset som samlingssted og arbeidstreningsarena. Et annet tilbud er FRI, nettverket for løslatte som skal finne seg til rette i bolig- og arbeidsmarkedet.

Våre arbeidsforberedende og yrkesrettede tiltak bringer mennesker ut i jobb eller skole, til verdige liv og bidragsytere i samfunnet med egen lønn og bolig.

På Friminuttet får barn i lavinntektsfamilier kyndig veiledning i skolearbeidet mens Myrsnipa tilbyr samvær med mor og fars biologiske barn som er i fosterhjem.

LES OGSÅ:

Bruktbutikken, kafeen og vaktmestertjenesten er våre interne arbeidstreningsarenaer. På mange arbeidsplasser i drammensregion finnes i dag verdifulle medarbeidere som kan se tilbake på våre tiltak som støtte til endring av eget liv. Det er ikke vi som har endret livet deres. Det har de gjort selv. Vi har kun bidratt.

Uten frivilliges innsats hadde vi ikke vært i nærheten av å kunne tilby så mange så mye støtte og så varierte tilbud. De frivillige danner nerven i Bymisjonens arbeid. De gir hjelp, oppmuntring og oppfølging til personer som ellers ikke ville fått slik støtte. De frivillige skaper møter mellom mennesker og bidrar til å endre liv.

Hver eneste frivillige levendegjør innholdet i uttrykket om at ingen kan gjøre noe for alle, men alle kan gjøre noe for noen.

Vår første frivillige, Randi, stiller fortsatt på vakt på Møtestedet. Hun er et ideal og forbilde. Nå skal vi feire Randi og de andre frivillige. Vi gleder oss til å feire dem – i frivillighetens år og ånd.

LES OGSÅ:

Drammens Tidendes tidligere samfunnsredaktør, Odd Myklebust, kalte omdømmebyggerne i Drammen for byens hjernekirurger da han ønsket velkommen til en av våre mange gratiskonserter for noen år siden. Så trakk han pusten, og fortsatte: ­– Bymisjonens ansatte og frivillige er byens hjertekirurger.

Vi er stolte av den betegnelsen, for vi ønsker å være det bankende hjertet for de svakeste. Vi vil være storsamfunnets korrigerende og vaktsomme, en samling av faglig kompetente ansatte og lidenskapelige frivillige.

Vi har enda mer å feire: Avtalene med rundt 30 bedrifter som bidrar til vårt arbeid hvert år. I ren økonomisk støtte snakker vi om mer enn fire millioner kroner. Når vi legger til den betydningen som disse bedriftene har for våre deltakere, er verdien det mangedobbelte.

Samarbeidet om å få våre deltakere ut i arbeid eller innsatsen for å kunne tilby barn i lavinntektsfamilier et opphold på Killingen er verdt mer enn penger.

Feiringen slutter ikke med det. Når vi møtes til jubileumsfest, er det også for å feire våre trofaste givere. De gjør det mulig å tenne lys og skape gode øyeblikk for alle mennesker i vår by.

Takk for samarbeidet så langt.