Vil bli kvitt de feilparkerte bilene: – Den ene gror det mose på

Nabo i Sagveien ber om at bilene fjernes.