(Bygdeposten): Øvre Eiker kommune har sagt ja til å ta imot 200 flyktninger fra Ukraina. Det er et høyt tall, og vil bli krevende for kommunen. Særlig vil det bli krevende å finne boliger til alle, og ordfører Knut Kvale har allerede vært ute og fridd til innbyggerne.

Ifølge Eikernytt er det ikke den eneste planen ordføreren har. Bygningsmassen etter tidligere Hassel fengsel i Skotselv er også med i vurderingen som mulig sted å bosette flyktninger.

Hassel fengsel ble lagt ned i 2019 og eies av flere kommuner. Landbruksdelen av eiendommen er solgt, men bygningene står tomme. Fengselet hadde 26 plasser, men det antas å kunne huse vesentlig flere flyktninger.

Positive innbyggere

Ifølge nettavisen har kommunen allerede fått flere henvendelser fra innbyggere, som har husrom å tilby.

– Vi har mange positive innbyggere som vil stille opp, men foreløpig er det lite som er avklart. Vi venter på sentrale myndigheter om hvordan vi skal forholde oss med dekning av utgifter og betaling for privat innkvartering, sier Knut Kvale til Eikernytt.

Mange spørsmål

Spørsmålet om bosetting er imidlertid ikke det eneste som må besvares i løpet av nærmeste framtid.

– Dette er flyktninger som har alle rettigheter. Det vil si at de skal gå på skole eller i barnehage, men vi har rimelig fulle klasser som det er. Kan vi overfylle klasserommene og bryte lærenormen og hvem skal i tilfelle kunne gi tillatelse til dette, spør ordføreren.

Så langt har det ikke kommet flyktninger til Øvre Eiker gjennom offisielle kanaler. Ordføreren understreker derfor viktigheten av at de som allerede har kommet registrerer seg som flyktning, hos politiet eller kommunen. Først da slår rettigheter inn.