Vil bygge 150 hotellrom på Magasinet. Kommunen varsler avslag

Citycon har møtt på et foreløpig hinder i planene om å gjøre deler av Magasinet om til hotell.