Da vil Marit Stokkenes og Gunnar Grinaker fra Musikkontoret ØKS gjerne høre fra deg.

De har nemlig startet prosjektet «All you need is Låve», et kompetanse- og nettverksprogram for kulturaktører i låver rundt bygdene i Viken, Vestfold og Telemark.

– Vi lo omtrent i en time etter at vi kom på navnet, sier Grinaker til Drammens Tidende.

60 aktører

Målet med prosjektet er å skape en møteplass der aktører kan bli bedre kjent og utveksle erfaringer, kartlegge utfordringer, samt gi inspirasjon og faglig påfyll til hvordan man best lykkes med å skape arbeidsplasser og næring i skjæringspunktet mellom musikk og reiseliv.

– Vi planlegger fire lokale samlinger spredd geografisk i vår region, før prosjektet avsluttes med en større regional samling våren 2023, forklarer Stokkenes.

Hun forteller at det er flere påmeldte til det første møte 10. oktober på Bakke gård i Holmestrand.

– Det er omtrent 60 aktører i området som har arrangementer på låver, så det er mye spennende som skjer. Alle aktørene har fått en invitasjon til å delta på møtene. Målet er at man skal kunne dele erfaringer, og også muligens samarbeide, sier Stokkenes.

Hun understreker at dette også er aktuelt for folk som aldri har arrangert noe på låven sin, eller som ønsker å arrangere noe på en låve. Reiselivsbransjen vil de også ha med.

Stort potensial

Deltakelse i prosjektet er åpent både for de som allerede er aktivt i gang med å drive publikumsrettet aktivitet på gårder i regionen, og de som ønsker å skape ny kulturaktivitet og næring i sin bygd.

– Låver har et stort potensial til å bidra til økt kulturliv på bygda, sier Grinaker og forteller at han tror det kan være et trekkplaster.

Det arrangeres 4 regionale samlinger:

Mandag 10. oktober i Løkfabrikken, Bakke gård, Sande

Mandag 21. november på Geiteberg kulturbruk, Indre Østfold

Mandag 16. januar på Neslandsvatn stasjon, Drangedal

Mandag 13. februar på Operalåven, Ål i Hallingdal

Mandag 17. april oppsummerer vi de regionale samlingene med mer inspirasjon

og kompetansedeling hos Portåsen i Mjøndalen.