6–700 nye boenheter vil Høyre og Arbeiderpartiet bygge på Konnerud. Med høyblokker på sju etasjer.

En nylig opprettet aksjonsgruppe på Facebook, «Nei til høyhus på Konnerud!!», har over 2.000 medlemmer, og har samlet over 500 underskrifter mot høyblokker på et par dager. (Underskriftskampanjen ligger på Minsak.no med samme navn). Det er noe som tyder på at mange på Konnerud ikke er like ivrige som Høyre og Ap.

Jeg kan heller ikke huske at dette var en stor sak i valgkampen, der disse to partiene lokket Konnerud-velgerne med høyblokker, midt i den landlige bydelen. Hvem har de egentlig snakket med?

De siste årene var det slik at når Høyre og Ap fant sammen, så ble de til et tohodet troll. Et troll som ville tvinge dårlige løsninger på innbyggerne. Og som ikke lyttet.

Jeg hadde håpet at trollet hadde sprukket, og ikke ville komme tilbake for å trampe på innbyggerne igjen. At Ap og Høyre hadde blitt avvent gamle vonde vaner.

Det må bli slutt på at dårlige overraskelser serveres rett etter valget. Velgerne skal vite hva de stemmer på.Har man ikke snakket om det før valget, så har man egentlig ikke hentet inn noe folkelig mandat til å trylle det fram etter valget. Løsningen er da å lytte til folket i store og viktige saker. Og i form av et åpent folkemøte, der innbyggerne på Konnerud får sagt sitt om utbygging og trafikkutfordringer.

For trafikk blir det av 1.500-2.000 nye innbyggere. Når eneboliger frigjøres av nye leiligheter, og familier flytter til, slik Bjarne Jullum skriver i et innlegg i Drammens Tidende.Innbyggerne i Nybyen må også bli hørt. Mesteparten av trafikken må jo gjennom deres bydel også, når ingen ny vei er planlagt.

Har Høyre og Ap lagt inn 4–500 millioner med investeringer i skoler og barnehager på Konnerud, som dette sannsynligvis vil utløse behov for, i budsjettene sine? Pluss noen titalls millioner i lokale tiltak. Hva med Konnerud-nedføring? Den blir heller ikke billig. Konnerud fortjener absolutt investeringer, men hvordan skal de finansiere dette i den nye kommunen?

Nei til Bomring mener at områdereguleringen på Konnerud, og de planlagte utbyggingene, må sendes på høring til nærutvalgene i de berørte kommunedelene. Slik at nærutvalgene kan arrangere åpne folkemøter. Det er de møtene vi må lytte til.

Dette må overhodet ikke være dialogmøter der kun kommuneledelse og politikere får komme til ordet i lange foredrag. Det skal være lyttemøter og spørremøter, der innbyggerne får fremført sine bekymringer og stilt sine spørsmål.

Så får vi se om den tverrpolitiske iveren etter å lytte til innbyggerne, har overlevd valgkampen. Eller om trollet lever i beste velgående.

Les også

Helt tullete å bygge 700 nye boliger på Konnerud slik infrastrukturen er nå

Les også

For å sikre Monica Myrvold Berg ordførerkjedet har Ap hestehandlet om Konnerud og Åskollen