Vil ikke la skisenteret bygge ut – har ikke sett myra

Både Fylkesmannen og Naturvernforbundet i Drammen har klaget på vedtaket om å bygge ut på Aronsløypa. Et av argumentene har vært at myr er flomforebyggende, men ingen av dem har hatt befaring på myra.