SKOGER/ÅSKOLLEN: Debatten om ungdomsskole på Åskollen har gått i mange år, og 8. september skal beslutningen om driftsformen ved skolen opp til behandling i hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune.

I forkant av møtet har rådmann, Elisabeth Enger, lagt frem et forslag til vedtak om at skolen skal benyttes av elever på 8.–10. trinn fra Åskollen. Dermed ekskluderes elever fra Skoger.

Det var Drammen Live24 som først omtalte saken. Til nettstedet sier skolesjef i Drammen, Thomas Larsen Sola, at vedtaket bygger på dagens skolegrenser.

– En eventuell endring av skolegrenser i Drammen kommune må utredes og behandles som en egen politisk sak på et senere tidspunkt, sier Sola.

Ren ungdomsskole

Vedtaket om å bygge en ny ungdomsskole på Åskollen ble fattet i 2019, og etter planene skal ungdomsskolen bli ferdig i 2025. Det har vært mye omdiskutert hvor skolen skal ligge, og om skolen skal skulle være kombinert barne- og ungdomsskole. Rådmannen foreslår at skolen bør driftes som en ungdomsskole med elever på 8.–10. trinn.

Rådmannen begrunner forslaget med at dette sikrer avklarte pedagogiske rammer og organisering både for Åskollen barneskole og ungdomsskole.

LES OGSÅ:

Les også

Jeg stemmer Nei – i CAPS LOCK – til Facebook-demokrati

Les også

Faktum er at Åskollen i dag gjenspeiler det mangfoldet vi har i resten av kommunen vår

Les også

I verste fall kan en ny ungdomsskole på Åskollen føre til at Galterud må legges ned