Vil kombinere barne- og ungdomsskole på Åskollen: – Ser mange fordeler

De rødgrønne partiene vil utvide dagens barneskole på Åskollen til også å omfatte ungdomstrinnet, i stedet for å bygge en separat ungdomsskole.