Som alminnelig drammenser og tidligere informasjonsarbeider er jeg opptatt av hvilket inntrykk kommunen gir og hvilke signaler som sendes ut til omgivelsene.

Vi vet alle at alt vi gjør kan oppfattes som ett eller annet signal, enten vi har ment det eller ikke. Som kommunalt ansatt, uansett etat, vil det du gjør eller ikke gjør gi et signal om hva kommunen bryr seg om og hva som anses som uinteressant. Slik er det egentlig i alle bedrifter – for ikke å si i alle mellommenneskelige forhold.

Dessverre er mitt tidligere innlegg blitt oppfattet som kritikk av kommunens kommunikasjonsmedarbeidere, det var ikke min mening.

I mitt innlegg nevnte jeg den siste ombyggingen av Rådhuset i Drammen, hvor det som tidligere var vestibyle og «resepsjon» nå er blitt et lukket område. Vi som passerer utenfor ser en sykkel, og noen dører. For meg signaliserer dette at kommunen ikke er opptatt av å vise noe interessant og spennende bak disse vinduene, som tross alt vender ut mot en av byens travleste gater. Kan det bety at man ikke synes man har noe å vise fram?

Inngangen til Rådhuset er en lang og trang korridor, som ærlig talt ikke frister til å gå inn hvis man ikke er helt nødt. Signalet her er at kommunen ikke er opptatt av å virke åpen og imøtekommende.

Min erfaring, med et par hederlige unntak, er ast kommunen ikke svarer på henvendelser. Det er mulig at henvendelser som mottas utenom de kanalene kommunen har tenkt vi skal bruke ikke kommer dit de skal, men slike henvendelser må kommunen kunne fange opp og dirigere til rette vedkommende.

Personlig venter jeg fremdeles på en reaksjon på et spørsmål til trafikketaten angående skilting, hvor jeg også sendte med et foto. Jeg har også påpekt feil i bildebasen som bør korrigeres og tilbudt meg å gjøre dette på frivillig basis, men har ikke fått noe svar, verken positivt eller negativt.

Det inntrykket jeg har av kommunen er en stor grad av likegyldighet. Det jeg ønsker meg er en kommune som ser seg selv utenfra, som er utadvendt og som ønsker å være frempå. Drammen kommune har en kommunikasjonsavdeling – men om disse skal drive aktivt PR-arbeid, vet jeg ikke.

Som nevnt er alt man gjør eller ikke gjør PR – god eller dårlig. Det holder ikke å vise til organisasjonen Byen Vår Drammen. Når kommunen gjør seg mer eller mindre usynlig og utilgjengelig er det et utvetydig signal og virkelig dårlig PR. Det holder heller ikke å vise til Facebooksider og andre nettressurser, det er kommunen her og nå og på gaten vi må forholde oss til.

Andre innlegg i debatten:

Les også

Skivebom å sette likhetstegn mellom journalister og kommunikasjonsmedarbeidere

Les også

Påstanden om at kommunikasjonsstaben i Drammen kommune mangler faglig kompetanse er grunnløs

Andre saker på dt.no: