Regjeringen vil sette likestilling høyere på dagsordenen. Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil derfor utarbeide en egen likestillingsstrategi.

Strategien skal inneholde en rekke konkrete tiltak på flere politikkområder og regjeringen tar sikte på at den skal være klar til 8. mars 2024.

Ifølge Trettebergstuen vil dette bli den første likestillingsstrategien noen gang fra en norsk regjering.

– Det er på tide. For det har gått for sakte med likestillingen, og nå må vi sette mer fart. Kjønnsbalansen i arbeidslivet er for dårlig, kvinner blir oftere utsatt for vold, seksuell trakassering og negativ sosial kontroll. Samtidig ser vi at gutter oftere faller fra i skolen og at menn sliter mer psykisk. Det er nok å ta tak i, sier kultur- og likestillingsministeren i en pressemelding.

Likestillingsstrategien skal ta for seg økonomisk selvstendighet og likestilt arbeidsliv, et samfunn uten vold og seksuell trakassering og netthets, frihet fra sosial kontroll og æresrelatert vold, bedre kvinnehelse og bedre likestilling for menn.

– Det er ingen grunn til å ta lett på utfordringene som finnes for vi er langt fra i mål. Penger er makt og makt er penger – og dessverre er begge deler fortsatt skeivt fordelt her i landet. Med denne strategien skal vi nå ta et skikkelig koordinert løft på alle de viktigste områdene for å forbedre dette, sier Trettebergstuen.

(©NTB)