Et argument for oppløsning av Viken er at det vil være bra for demokratiet. Stemmer det?

Demokrati handler om mer enn gjennomføring av valg, men valgdeltakelse er likevel det synligste termometeret for helsa til folkestyret.

Ved fylkestingsvalget i Viken i 2019 var deltakelsen 58,8 prosent. Langt foran fylkestingsvalget i 2015, hvor kun 56,8 prosent i Akershus, 51,9 prosent i Buskerud og 49,4 prosent i Østfold benyttet sin stemmerett.

Oppslutningen i Viken i 2019 var faktisk høyere enn Østfold eller Buskerud hadde opplevd siden 1991 og 1995. De hadde skrapt bunnen nasjonalt i mange år.

Valgdeltakelsen var derfor også ett av mange argumenter for at «noe måtte gjøres» før reformen. Folkevalgte organer bør jo ikke leve lenge med oppslutning under 50 prosent før man må diskutere om de fortsatt har livets rett.

Økt valgdeltakelse som begrunnelse for å gå tilbake til Buskerud og Østfold er derfor nostalgi om noe som ikke har skjedd på veldig lenge.

Noe det derimot helt sikkert blir mer av ved å gå tilbake til tre fylker, er antall folkevalgte. Svært få innbyggere vil vel rope «Hurra, flere politikere» i disse tider.

Det er i dag 87 representanter i Viken fylkesting. I gamle Østfold, Akershus og Buskerud var det 121 politikere. Loven sier at fylkeskommuner med mer enn 300.000 innbyggere skal ha minst 43 fylkestingsrepresentanter. Minimum antall i de tre «nye» fylkene blir dermed 129. Noen vil sikkert kjempe for flere. Mitt stalltips er rundt 150.

Lønna til politikerne i de gamle fylkene sto ikke i stil med valgdeltakelsen. Østfold lå på landssnittet, med Akershus på femteplass og Buskerud som ett av fire fylker med særlig høy lønn. I Viken har en fylkestingsrepresentant, som kun sitter i én komité, uten andre verv, årslønn på rundt 160.000 kroner ved 14 møtedager i ting og komité.

Forutsatt at politikerne i de tre nye fylkene ikke bevilger seg selv høyere lønn, har lik møtemengde og begrenser representantantallet til minimum, vil økt politikerkostnad bli minst 6,7 millioner.

Jeg mistenker at det blir en del høyere.

Det blir «mer demokrati» for oss som får flere muligheter til å leve av demokratiet, men ikke for innbyggerne som vi skal leve for.

Kan vi få demokratisk gevinst om pengene heller brukes på tjenester og tilbud til innbyggerne? Men hva da, i så fall? Her er vi ved kjernen til det som enten kan være et problem eller en mulighet:

I gamle Buskerud måtte du spørre mange på gata før du fant noen som kunne svare på hvilke oppgaver fylkeskommunen utførte. Ikke så rart, siden den ikke hadde så mange oppgaver. Et viktig mål med regionreformen var derfor å gi fylkene flere oppgaver, og penger til å utføre dem. Dessverre lyktes ikke Solberg-regjeringen her. Dersom Ap/Sp fikser dette så fortjener de stående applaus. Slik kunne fylkene tatt tilbake meningen de var tiltenkt ved opprettelsen i 1975.

Å legge ned Viken løser ingenting. Uten nye oppgaver vil vi få et like demokratisk dysfunksjonelt Buskerud som før – bare fattigere.

Det viktigste i et demokrati er medvirkning og involvering. Rapporten som følger fylkestingets kommende sak om oppdeling (s 59-66) drøfter om Viken har lykkes her.

Det er satt i gang mange gode initiativer og nettverk, som har stort potensiale hvis de blir satset ordentlig på. Rapporten mener imidlertid det er lite sannsynlig at nye fylker med mindre penger kan klare å beholde dagens omfang dialog med kommuneregionene. Kontakt i ulike samarbeidsarenaer vil avhenge av de nye fylkeskommunenes kapasitet, kompetanse og ressurssituasjon. Når fagmiljøene blir for små og viktig kompetanse forsvinner, blir også kapasiteten til å drive målrettet informasjons- og medvirkningsarbeid mindre.

Taperne blir næringsliv, frivillighet og enkeltpersoner.

De har allerede ventet pent i mange år på en fylkeskommune som vil spille dem gode. Med en Viken-exit får vi et «impotent» fylkesråd og fylkesting uten legitimitet til å ta store beslutninger for de nye fylkenes økonomi og organisering. Det betyr enda mer venting, og det eneste vi vil sitte igjen med er fire bortkastede år hvor mange prosjekter og investeringer har råtnet på rot som følge av politikernes evige i-stykker-trenering av hverandres vedtak.

Får vi mer demokrati av å bruke opp mot 440 millioner på å oppløse Viken? Jeg mener nei.

Jeg tror vi kan få mye større oppslutning og interesse for demokratiet hvis vi heller bruker disse pengene på å gjenåpne grendeskoler, reparere hullete veier, styrke kollektivtilbud og gi distriktene skikkelig ladeinfrastruktur.

Flere betalte politikerverv gir nok dessverre ikke økt demokratisk verdi for så mange andre enn oss politikere.

LES OGSÅ: