Gå til sidens hovedinnhold

Vil politikerne svikte den oppvoksende generasjon i en hel kommunedel?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står midt i en krevende tid, der pandemi og kommunesammenslåing setter samfunnet vårt på prøve. For oss voksne, som har det overordnede ansvaret for hverdagen i familiene, er det mange tråder som må nøstes. For barn og unge er det kabalen med skole, fritidsaktiviteter og venner som skal gå opp.

Vi kjenner ikke de langsiktige psykologiske konsekvensene av den tiden våre barn og unge gjennomgår nå. Derfor er det kanskje viktigere enn noen gang å legge til rette for morgendagen.

For oss som bor i kommunedel 9, Åskollen, Skoger øst og Nesbygda, handler dette om nærmiljøutvikling. Det handler om at barn og unge skal kunne få gå på skole og ha gode fritidsaktiviteter i sitt nærområde. Det handler om å skape en møteplass for lokalbefolkningen, på tvers av generasjoner. Det handler om å skape liv, samhold og en følelse av tilhørighet. Dette er utviklingen, forankret i hele syv politiske vedtak de tre siste årene, som rådmannen i Drammen nå ønsker å sette en effektiv stopper for.

Joda, vi er godt kjent med skolebehovsanalysen som peker på manglende elevgrunnlag. Dessverre velger rådmannen å underkommunisere en del fakta når det pekes mot Åskollen. Faktum er at Drammen kommune blant annet baserer sine tall på «trendflytting». Med andre ord sier de at fremtidens tilflytting frem mot 2032 vil skje i samme tempo som fra 2005 til 2019.

Med boligutvikling kommer også ønsket tilflytting. Det er akkurat det som er i ferd med å skje i kommunedel 9. De kommende boligprosjektene Nøsted Brygge, Glassverket og Knive-Lolland vil bidra til dette, men er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Det samme gjelder det forventede generasjonsskiftet som står på trappene på Åskollen.

Det er også interessant å se litt på elefanten i rommet.

Analysen viser en klar bekymring for at elevene i kommunedel 9 skal gå tapt for henholdsvis Marienlyst, Galterud og Svelvik. SV har tidligere har tatt til orde for at unge på Åskollen og Skoger øst har som oppgave å sikre elevtall og mangfold ved andre skoler (Dagsavisen Fremtiden 18.10.18).

Mangfoldet i kommunedelen vår gjenspeiler i stor grad den totale befolkningen i Drammen kommune. Derfor bør det vekke en større bekymring rundt at vårt lokalsamfunn systematisk splittes opp i all overskuelig fremtid, dersom politikerne forkaster ny ungdomsskole på Åskollen.

Majoriteten av posisjonen i Drammen kommune har gått til valg på å gi barn og unge på Åskollen de samme oppvekstvilkår som i resten av kommunen. Dersom politikerne nå i det hele tatt vurderer å svikte den oppvoksende generasjon i en hel kommunedel, er det betimelig å stille noen spørsmål.

  • Er den oppgaven som skisseres av rådmannen og posisjonspartiet SV viktigere enn gode, trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet, fritidstilbud nær hjemmet og generell nærmiljøutvikling på Åskollen?
  • Har vi akseptable oppvekstvilkår når forebyggende enhet i politiet peker på en uheldig utvikling i nærmiljøet på Åskollen, og setter det i sammenheng med at bydelen har plassert FAU i to andre kommunedeler?

Den midlertidige løsningen holder ikke i ni år til. En utsettelse er i realiteten en skrinlegging av nærmiljøutviklingen i kommunedelen vår. Vi kan risikere at Arbeiderpartiet og SV står igjen som partiene som sikret en gullkantet gavepakke til en aktør som ønsker å etablere privat skole på Åskollen, for å dekke ungdomsskolebehovet.

Så, la oss slippe å utfordre det juridiske aspektet i Galterud-ordningen. La oss slippe mer usikkerhet rundt våre hjem og våre barns fremtid. La også ungdom fra kommunedel 9 få mulighet til å gå på en offentlig skole og delta i fritidsaktiviteter i sitt eget nærmiljø.

Les også

Drammen i pengenød: Nye skoler og sykehjem kan bli utsatt

Les også

15-åring tatt etter ny voldshendelse på Åskollen: – Skremmende at sånt skjer her

Les også

Vil kombinere barne- og ungdomsskole på Åskollen: – Ser mange fordeler

Kommentarer til denne saken