«Alle vil bo hjemme» hele livet, skriver Eivind Knudsen,leder for Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i Drammen kommune, i Drammens Tidende. Han synes at han med det har forklart oss hvorfor 18 svært skjøre og sårbare pleietrengende langtidspasienter må flyttes, med fare for liv og helse, og 33 heldøgnsplasser for demente i Drammen kommune må legges ned.

Alle vil bo hjemme hele livet. Slik lyder tåketalen i 2022, når pasientene på Fredholt og Gulskogen bo- og servicesenter kastes ut av sine kjente rom og omgivelser. Ordene er et ekko av rådmannens, som av de samme politikerne er blitt bedt om nedskjæringer.

Det lederen for helse og omsorg kan få til ved å risikere helsen til de mest sårbare blant oss, kan kanskje bli en lønnsom operasjon.

Det utspiller seg i dag et kynisk spill i Drammen kommune. Byens folkevalgte er blitt forledet til å tro at sterkt demente best ivaretas ved å bli fratatt tilbudet sitt. Stordriftsfordeler, står det i dokumentet. Enhver med den minste kjennskap til eldremedisin vet at planlagte forflytning kan få de alvorligste følger.

Vedtok å legge ned to sykehjem, men anket

Rådmannens skriver at alle vil bli ivaretatt på beste måte. Når vi ringer rundt og spør på hvilken måte, er det ingen som egentlig vet. Saken er åpenbart en hastesak. Prosessen er ikke forberedt. Konsekvensene er ikke utredet. Selv ikke planlagt utfasing har slått rådmannen. Det må spares penger nå! Få dem ut, helst på dagen!

I rådmannens saksfremlegg til kommunestyret 24. mai står det blant annet at «Fredholt er en institusjon for personer med demens» og at «Tilbudet til denne gruppen bør fremover i større grad gis utenfor institusjon».

Vet politikerne at disse pasientene ikke kan bo hjemme, men trenger hjelp til absolutt alt: Å kle på seg, vaske seg, få i seg mat, legge seg, og ikke minst, kjenne et minimum av trygghet? Ved å bo alene hjemme? Ja, «i frihet», sa en politiker til meg på telefon. Er alle like feilinformert?

Irene (77) ringte hovedutvalgslederen i frustrasjon: – Jeg sa rett ut at det var galskap å legge ned Fredholt

Er politikerne forberedt på å ta ansvaret for smerten dette påfører de skjøreste blant oss, en smerte de aldri ville ha påført seg og sine? Tror de at de selv ikke vil komme i tilsvarende situasjon, at de vil leve evig?

Det er på tide å løfte språksløret og se realiteten i øynene. Vedtaket 12. mai, om å legge ned Fredholt og Gulskogen, nærmer seg det skandaløse. Det er ingen skam å snu. Det vil det i denne saken stå ære av. For den som har mot.

LES OGSÅ: