(Røyken og Hurums Avis)

I skrivende stund har Facebookgruppen «Nei til tvangsprivatisering av kommunal vei i Asker!» over 350 medlemmer, og alle ytrer seg negativt om Asker kommunes planer om å privatisere en rekke veier som tidligere var kommunale.

For beboerne i disse veiene betyr det at de kanskje må belage seg på å ta vedlikeholdsutgifter som brøyting på egen kappe.

– Det skal privatiseres veier som er fra tjue meter til to kilometer lange. Ergo, de enkeltpersoner som bor i disse veiene får dyttet over på seg utgifter av forskjellig størrelse fra kommunen. Forslaget rammer hardt og ulikt. Det begrunnes med rettferdighetsanskuelser i brevet, skriver Nina Skoglund fra Tofte til Røyken, Hurum og Askers Avis.

Også Frps Trond Røed hadde tidligere i sommer et innlegg i saken.

Les også: Avvikling av kommunalt veivedlikehold i Asker

– Trodde ikke det var lov

Skoglund fortsetter med å dundre løs mot kommunen.

– Vi kan ikke se et fnugg av rettferdighet i dette. Tvert imot. Her blir man fratatt kommunale ytelser og får øket sine utgifter, ytelser man betaler for over skatteseddelen. (!) Med andre ord en forskjellsbehandling som medfører at de tvangsprivatiserte må subsidiere dem som bor i kommunal vei, med samme skattetrykk.

Hun er også administrator i den nevnte facebookgruppen, og også her har folk kommet med sterk kritikk av kommunen.

– Vi trodde kommunen var glad over å få flere fastboende her på Tofte og flere skattekroner i kassa. Men de vil tydeligvis bare ha kronene og ikke gi tilbud. Jeg trodde ikke det var lov engang å gjøre noe slikt – bare bestemme at en kommunal vei plutselig ikke skal være det noe mer. Helt utrolig at det i det hele tatt foreslås, skriver et medlem.

– Et godt og velholdt veinett for kommunens beboere er et tegn på at politikerne som er valgt til å styre og forvalte kommunens vel og verdier, er interessert i det de er valgt til å utføre. Hvorfor Asker kommune vil gjennomføre dette «overgrepet» på enkelte beboeres rett til kommunale veistrekninger, framstår som underlig og uforståelig, skriver et annet medlem.

– Skal være likhet

Skoglund synes heller ikke noe om at kommunen satt høringsfristen til den 20. august. Kommunen sendte ut brevet mot slutten av juni. Hun ønsket forlenget høringsfrist på grunn av sommerferie, men det fikk hun ikke.

– Dette er stusslig. Jeg mener kommunen er feig, som legger det opp på denne måten. De tenkte vel at det ville gå under radaren i samfunnet, spør hun.

Ifølge Per Steine i Asker kommune har de sendt brev til rundt 750 husstander i Asker, og de har fått inn rundt 50 høringssvar. Han forklarer at bakgrunnen for saken er vedtak som ble gjort i kommunestyrene i Røyken og Hurum i 2019. Her ble det satt opp prinsipper for når en vei skulle være privat og når den skulle være kommunal.

– På grunn av sammenslåingen ble oppfølgingen av vedtaket utsatt, og derfor viderefører vi dette nå. Grunnen til at det blir gjennomført er at det skal være likhet for når en vei er privatdrevet og når en vei er kommunalt drevet i hele kommunen. Det har vært ulikheter i utføringen av kommunal drift og privat drift, sier Steine.

– Ikke for å spare

Han sier at kommunen har vurdert en to måneders høringsfrist som god nok, og ser på dette som en rimelig frist i samsvar med forvaltningsloven. Steine håper alle har fått god nok tid til å gi tilbakemelding.

– Det er viktig for folk å forstå at vi gjør dette for at det skal bli likt, og ikke for å spare utgifter. Det kan tenkes at vi ikke har vært flinke nok å kommunisere at vi gjør dette for å få likhet for alle private. Nå skal saken behandles politisk, og alle høringssvarene vil bli vurdert når saken behandles politisk.