DRAMMEN: Som følge av krigen i Ukraina har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt kommunene kartlegge og vurdere bosettingskapasiteten.

Etter en foreløpig vurdering har rådmannen svart at Drammen kan ha kapasitet til å bosette inntil 250 flyktninger i løpet av året.

– Så langt er det over to millioner mennesker som er på flukt fra krigen, og dette vil føre til behov for ekstraordinær bosetting i Norge. Når vi ser konsekvensene av krigen i Ukraina, må vi forvente at det kommer en anmodning om å bosette et høyere antall flyktninger, sier rådmann Elisabeth Enger i en pressemelding fra kommunen.

I pressemeldingen skriver kommunen at det å kunne ta imot 250 flyktninger er en foreløpig vurdering av kapasiteten i kommunen.

– Drammen kommune har ikke tilgang på boliger til flyktningene, så for å kunne ta imot og bosette dette antallet er det helt avgjørende at det er ledig kapasitet i det private boligmarkedet og at hybler, leiligheter og eventuelt hus er tilgjengelige for dem som kommer til Norge og har behov for et sted å bo, skriver kommunen.

Midlertidig bosetting

Kommunen er også bedt om å vurdere kapasiteten til å innkvartere flyktninger midlertidig, i påvente av bosetting. Rådmannen har gitt en uforpliktende tilbakemelding om at Drammen kommune vil kunne innkvartere inntil 50 personer midlertidig.

Det er også klart at brannen i blokka i Lauritz Hervigs vei på Fjell onsdag påvirker antallet flyktninger kommunen kan bosette.

Kommunen skriver at det er begrenset med ledig kapasitet på boligmarkedet i kommunen, og at det foreløpig er uavklart hvor mange av beboerne på Fjell som vil ha behov for en alternativ bolig for en periode.

– I denne situasjonen må vi klare å ivareta to hensyn. Drammen skal bidra til å håndtere den flyktningstrømmen som vi forventer å komme. Samtidig skal vi gjøre det som er mulig for å ta best mulig vare på innbyggerne våre som ble rammet av brannen på Fjell. Mer enn 300 personer vil ha behov for et annet sted å bo, for en kortere eller lengre periode. Dette påvirker naturlig nok boligkapasiteten i kommunen, sier rådmann Elisabeth Enger.