DRAMMEN: Under tirsdagens kommunestyremøte orienterte rådmann Elisabeth Enger om den ventede flyktningbølgen fra krigen i Ukraina, der mange millioner er på flukt.

Drammen har fått forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å ta imot og bosette 310 flyktninger, og rådmannen er nå i full gang med å understreke om kommunen har kapasitet.

– Vi har opprinnelig meldt fra at vi kan ta imot 250 flyktninger, men det var før brannen på Fjell. Den har ført til et voldsomt press på behovet for boliger i Drammen, og dette er noe vi nå jobber med å få oversikt over, sa Enger til kommunestyret.

170 boliger

Ordfører Monica Myrvold Berg gikk for noen dager siden ut og ba alle som har en ledig leilighet om å melde fra til kommunen. Foreløpig har det kommet inn 170 forslag, og kommunen er nå i gang med befaringer for å se hvor mange av disse leilighetene som egner seg.

– Så mange flyktninger vil også legge press på flere andre deler av kommunens tjenester. Vi må håndtere flyktningenes behov for helsehjelp, barnehager og skole, sa Enger.

Hun vil komme tilbake til politikerne fredag med en oversikt over situasjonen, før formannskapet neste uke skal ta avgjørelsen om hvor mange flyktninger kommunen skal si ja til å ta imot.

Bred støtte

Under tirsdagens kommunestyremøte var støtten fra politikerne unison, og mange understreket også at vi ikke må glemme flyktninger fra andre steder enn Ukraina:

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap): – Jeg blir rørt når jeg ser hvordan drammenserne stiller opp i kriser, korona, Fjell og nå Ukraina. Med en slik hjertevarme vil vi få til dette.

Trond Johansen (KrF): – Det er beroligende og hyggelig å merke hjertevarmen i befolkningen. Vi i KrF vil støtte alt som er mulig å få til.

Ulf Erik Knudsen (Frp): – Det som nå skjer i Ukraina rører alle, også oss i Frp, langt inn i sjelen. Dette vil legge press på kommunens tjenester, og vi må sørge for at ting ikke knekker sammen. Det viktigste nå er å ivareta disse menneskene.

Kristin Surlien (H): – Dette er vondt og tragisk for oss alle, og vi kommer sannsynligvis til å ta mot 310 flyktninger fra Ukraina. Det viser at vi har hjertevarme i alt vi gjør, men samtidig så blir det litt rart å ikke ta imot litt flere flyktninger også fra andre deler av verden. Vår hjelp kan ikke begrenses til kun ett geografisk område.

Lina Strandbråten (Ap): – Vi må stille opp for de som trenger det, både fra Ukraina og Fjell. Alle vi bosetter må få et godt tilbud, og jeg ber alle som har en utleiebolig om å melde fra til kommunen.

Anders Wengen (V): – Vi må ikke glemme at antall flyktninger i verden øker år for år, og at vi har ansvar for å hjelpe også de fra andre konfliktområder. Vi bør bygge opp kapasiteten i kommunen til å også omfatte framtidige flyktninger, og det er viktig at vi da samarbeider både med frivilligheten og næringslivet.

Runde Kjeldsen (SV): – Det skulle bare mangle at vi ikke stiller opp, men vi må ikke glemme flyktninger fra andre deler av verden som trenger vår hjelp.

Catharina Chruchow (Nei til bomring): – Tenk om det var oss. Tenk om jeg måtte forlate mann og sønnen min over 18 år og måtte flykte til nabolandene. Jeg er kjempetakknemlig for alle som stiller opp. Dette er kvinner og barn som vil trenge vår hjelp veldig. Vi bør sørge for at frivillige som kan hjelpe har et sted å henvende seg.

Jørgen Harboe Wilhelmsen (Rødt): – Jeg håper rådmannen går så langt som over hodet mulig for å finne rom og hjelp. Om det kommer noe godt ut av kriger i Ukraina, så er det at vi tilnærmer oss denne flyktningkrisa på en helt annen måte enn tidligere. For her er det tverrpolitisk enighet om at vi tar imot langt flere enn tidligere. Den erfaringen vi gjør nå tolker jeg positivt inn i nye flyktningkriser som vil komme.