– Vi må være trygge på at kompensasjonsordningen er på plass fra 18. januar, og at regjeringen vurderer de tiltak som er nødvendig for å komme gjennom dette til befolkningen er vaksinert, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en kommentar.

Den nye tiltakspakken inkluderer blant annet en nasjonal skjenkestopp, som vil gå utover serveringsbransjen.

– Her jobber det mange unge mennesker som nå går en usikker fremtid i møte. Regjeringen må sikre at det til enhver tid er målrettede tiltak for en bransje som sliter, sier Kristensen.