Gå til sidens hovedinnhold

Virkningsfullt tiltak mot barnefattigdom

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammen troner på toppen av den lite flatterende statistikken «barnefattigdom». Den viser at barn av innvandrere som ikke har yrkestilknytning utgjør en stor andel. Resultatene i prosjektet «Internasjonale Drammen» dokumenterer at samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er et virkningsfullt tiltak for å redusere barnefattigdommen i Drammen.

All forskning viser at veien ut av fattigdommen er å komme i arbeid. Til nå har Internasjonale Drammen bidratt til at flere enn 600 mennesker med innvandrerbakgrunn har kommet i jobb. Det er bra for den enkelte som kan heve lønn og leve et verdig liv. Det er bra for bedriftene som får tilgang på alle ressursene, og det er bra for samfunnet at utbetalingene til sosialhjelp går ned og skatteinntektene øker.

I lys av dette er det interessant å reflektere over de økonomiske konsekvensene av at Internasjonale Drammen har bidratt til at flere enn 600 med innvandrerbakgrunn er kommet i jobb. Legger vi til grunn at halvparten av dem tidligere mottok sosialstøtte, og at de mottok 60.000 kroner hver, utgjør det anslagsvis 18 millioner kroner – hvert år. Med dette som bakteppe går det an å ane hvilken effekt det har når 300 mennesker skifter status fra å være mottakere av sosialhjelp til å bli lønnsmottakere og skattebetalere.

LES OGSÅ: På høy tid å ta skikkelig grep for å redusere barnefattigdommen (OBS: Krever innlogging)

Alle trengs

Internasjonale Drammen kom i gang etter initiativ fra dialogprest Ivar Flaten og forretningsmannen Terje Stykket. De så begge – fra hvert sitt ståsted – behovet for å ta i bruk alle ressursene vi har. Presten ut fra inkluderingsplattformen, forretningsmannen fordi han så det som avgjørende for å sikre bedriftene rekruttering og gode resultater. Begge så det samme: Å ha en jobb og motta lønn gir et verdig liv!

Og bedriftene trenger arbeidskraften. Flaten og Stykket fikk med seg Tor Kirkeng og Kiwi. Ola og Erling Ølstad i Mester Grønn ble også med. Næringsforeningen i Drammensregionen gikk inn i rollen som den koordinerende kraften og bindeleddet mellom bedriftene og det offentlige. Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Nav så mulighetene, og ble med både økonomisk og operativt. Det var i 2016.

Les også

Økning av ytelser betyr ikke automatisk at barn får det bedre

Målet

Målet som ble satt, var hårete nok, ja mest metaforisk: å bidra til at minst 1.000 med innvandrerbakgrunn i drammensregionen får jobb i løpet av de neste fire årene. Når prosjektet nå befinner seg på oppløpssiden, kan det slås fast at resultatene er svært gode. Det kan dokumenteres at samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet har vært et suksesskriterium, og at det er forbedret. Aktørene har evnet å knytte direkte kontakt mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, har gjort linjene kortere og evnet å formidle behov og etterspørsel bedre enn tidligere.

Når kontakten og kontrakten er opprettet, har et korps av frivillige mentorer vært viktige oppfølgere. En suksessfaktor er døråpnerrollen som rollemodellene i næringslivet står for og som næringslivsforeningen organiserer.

Takket være Internasjonale Drammen har flere bedriftsledere oppdaget at mangfold i staben beriker. Vi føler oss overbevist om at prosjektet har bidratt til å endre bedriftsledernes holdninger til å ansette utradisjonelt.

Les også

Dugnad kan begrense barnefattigdommen

Varig

Forleden publiserte NRK resultatene av en undersøkelse som viser at de klassiske tiltakene mot barnefattigdom ikke virker. Gratis barnehage og økt barnetrygd er og blir brannslukking uten varig virkning. Undersøkelsen slår fast at varige og virkningsfulle tiltak er å få fedrene og mødrene i fast arbeid

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets undersøkelse, som er grunnlaget for fattigdomsstatistikken, viser det samme. Foreldre i arbeid er det som beskytter best mot barnefattigdom. Det fremstår som åpenbart at samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er klokt for å bekjempe fattigdom.

Internasjonale Drammen har derfor også ført til at andre byer ser til Drammen. Tilsvarende prosjekter er nå etablert både i Asker og Bærum.

Les også

Vil at også barn i fattige familier skal få barnetrygd

God investering

Nå som har vist vei og gått førsteetappen, er det sikkert andre i næringslivet som vil følge opp som samarbeidspartnere og rollemodeller, og som vil bidra med kompetanse og finansiering. Samtidig er det å håpe at Drammens kommende politikere i samarbeid med fylkeskommunen og Nav ser verdien av et slikt samarbeid, og kvitterer med å overta hovedansvaret for finansieringen.

Næringsforeningen i Drammensregionen må spille en sentral rolle, og bedriftslederne må selv være de aktive. Det er de som kjenner bedriftene og deres behov, krav og kultur. Spiller de dette inn, kan det offentlige tilby bedriftene medarbeidere med riktig kompetanse og egenskaper.

Samtidig må det offentlige forstå at samarbeid med næringslivet er veien å gå når viktige samfunnsutfordringer skal håndteres. Å bringe Internasjonale Drammen fra prosjekt til drift, vil være et godt tiltak for å ta Drammen ned fra fattigdomstoppen. Det kan faktisk vise seg å bli ganske lønnsomt også.

Kommentarer til denne saken