Automotive parking light, Motor vehicle, Wheel, Sky, Tire, Building, Cloud, Asphalt

Annonsørinnhold fra

Font

Aktiv Veidrift satser på el-kjøretøy og en grønn fremtid

Aktiv Veidrift satser på elektriske gravemaskiner, prioriterer verktøy på strøm og tenker miljø i alle prosesser. De mener fremtiden er grønn - og slik skal de være sitt ansvar bevisst.

Miljøtiltak starter der du er. I Drammensregionen er det et mangfold av bedrifter som er opptatt av å tenke grønt og jobber for å gjøre gode valg for miljøet. I serien «Drammen i grønt» blir du bedre kjent med hvordan lokale bedrifter bidrar til at vi tar vare på byen vi er så glade i.Hvem er Aktiv Veidrift?
Aktiv Veidrift er en grunnentreprenør med spisskompetanse innenfor VA (vann- og avløp), vei, bolig- og næringsprosjekter og veivedlikehold. Vi gjør det meste innen grunnarbeider.

Bedriften tilbyr et bredt spekter av tjenester. Selskapet lager veier, rehabiliterer vann og avløp, legger helt nytt vann- og avløpsnett og graver ut større boligprosjekter og næringstomter.

Aktiv Veidrift har siden 2009 også hatt driftskontrakt med Drammen kommune. Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier, plasser og torg. Du har helt sikkert sett en feiebil eller brøytebil med vår Aktiv-logo på. Feiing av torg og brøyting er en del av kontrakten med Drammen kommune.

Hvordan bidrar dere til et grønnere Drammen?
Aktiv Veidrift satser stort på elektriske kjøretøy. Vi har i dag to egne elektriske gravere på henholdsvis 25 og 12 tonn og en innleid elektrisk graver på 25 tonn. Disse benyttes på store anlegg, som vi har i Asker kommune. Her står det også to powerbanker. Disse powerbankene er kontinuerlig tilknyttet strømnettet og sørger for hurtiglading av maskinene i lunsjen og over natten. De lader også våre elbiler.

Vi har per i dag fem elektriske personbiler og seks elektriske varebiler. Så lenge det finnes et elektrisk alternativ til bruk, kjøpes det kun inn el-biler fremover. Vi er også sertifisert som miljøfyrtårn.

Sky, Cloud, Vehicle, Tree, Plant, Grass, Bulldozer, Slope

"

Vi brenner for et godt miljø i områder der folk bor og ferdes, i lufta vi puster inn og i kulturen på arbeidsplassen.

Bli bedre kjent med Aktiv Veidrift

Hva motiverer dere til å tenke miljøvennlig?
Fremtiden er grønn. Vi ønsker å være en del av det grønne skiftet. Vi har et etisk ansvar og et ansvar for fremtidens generasjoner. Det å tenke miljøvennlig gjør oss attraktiv som arbeidsgiver, samtidig merker vi et økende miljøkrav fra oppdragsgivere.

En av våre kjerneverdier er «Vi er miljøbevisste». Vi brenner for et godt miljø i områder der folk bor og ferdes, i lufta vi puster inn og i kulturen på arbeidsplassen.

Hva slags bedrift er dere for folk i Drammen og omegn?
Vi drifter og vedlikeholder veinettet i hele Drammen, fra Svelvik til Steinberg. Vi har et stort fokus på gående og syklende, og er opptatt av service og tilrettelegging. Det skal være best mulig forutsetninger for å velge den mest miljøvennlige fremkomstmåten.

Vehicle registration plate, Automotive tire, Car, Wheel, Tree, Window, Hood

Fremtiden - hvordan ser den ut for deres bransje?
VA (vann- og avløp) er fremtiden. Alle trenger vann og rent vann. Det er et stort etterslep på utskiftning av ledningsnettet i Norge, samt at det stadig bygges ut nytt nett. Vann og vei hører sammen. Der det skiftes ut eller legges nytt ledningsnett fokuseres det også på forbedring av vei, med tilhørende muligheter for gående og syklende. Dette vil igjen bidra til å kunne redusere bilbruk med tilhørende utslipp. Vi bygger fremtidens infrastruktur.

I dette arbeidet er det også fokus på miljø. Det handler om materialbruk og arbeidsmetodikk. Kommunene og entreprenørene må stå sammen i dette arbeidet.

Hvordan mener dere bærekraft er et konkurransefortrinn?
Dersom man ligger langt fremme i det grønne skiftet, vil man i større grad kunne levere anbud som imøtekommer oppdragsgivernes stadig strengere miljøkrav.

Hva har dere gjort for å utvikle bærekraftige produkter/tjenester?
Vi bytter ut bilparken til ren elbil-park og satser på elektriske gravemaskiner. Vi har en relativt ny maskinpark, og nye maskiner er langt mer miljøvennlige enn gamle. Vi bytter ut diesel med biodiesel, og benytter 100 % fossilfrie rørsystemer. Vi har satt opp 10 ladestasjoner for elbil ved våre nye kontorlokaler. I det daglige arbeidet erstatter vi bensindrevet verktøy med eldrevet verktøy der dette er mulig, eksempelvis på vibroplater og kappsager.

Forflytning av masser er en viktig oppgave hos oss. Et viktig parameter ved planlegging av transporten er ivaretakelse av miljøet i prosessen.

Vi kildesorterer også ute på anlegg - for plast, trevirke, metall, rest og matavfall. Vi har også en miljøsafe for farlig avfall.


  • Startet opp i 2002.
  • Bygget nye egeneide lokaler på Dråpen i Kobbervikdalen med innflytting juni 2020
  • Tlf: 32 85 50 40


    Epost: [email protected]


    Adresse: Dråpen 6 3036 Drammen

  • Les mer om oss på våre nettsider
  • Les mer om oss på Facebook faktaboks

Om Aktiv Veidrift