Smartembed:

Finner ingen URL

Annonsørinnhold fra

Her vil man få en verdifull og uforglemmelig skolegang

Skolen har en stor påvirkningskraft for barn og unge. Det er stedet man skal tilbringe mesteparten av barndommen og tenårene. Hva skolen formidler vil være med på å forme barnas verdier, holdninger, livssyn og tanker om seg selv.

- Hos oss kan man være sikker på at barnet havner på en god plass, sier rektor for Mokollen skole, Tone Olafsson.

Flott beliggenhet, nydelig utsikt og et gigantisk lekeareal. Dette er førsteinntrykket av det gule og sjarmerende bygget rett under toppen av Mokollen. Mokollen skole er en kristen 10-årig grunnskole som eies av Adventistkirken. Som et bokomslag hinter fasaden om de store og fine opplevelsene som finnes her.  

Sosial og faglig lærelyst  

Inne på Mokollen skole er trivselen blant elevene til å kjenne på. Det er ingen som går alene og latter fyller gangene mens barna setter kurs mot klasserommene.

- Vi har et stort fokus på inkludering og man ser sjeldent elever som går alene. Sosial trivsel er med på å skape et positivt og stimulerende læringsmiljø som fremmer læringslyst, sier rektoren og følger oss til et av klasserommene i øvre etasje.

REKTOR: Tone Olafsson er rektor på Mokollen Skole. Der har hun jobbet i over tolv år og gleder seg fremdeles til å dra på jobb hver eneste dag.

"

Sosial trivsel er med på å skape et positivt og stimulerende læringsmiljø som fremmer læringslyst

Tone Olafsson, rektor på Mokollen skole.

 • God, faglig og tett oppføling
 • Sosial og falig læretrivsel
 • Muligheten til å bli med på spennende reiser og aktiviteter
 • 7 år med svømmetrening ( 1.-7. trinn)
 • Praksis og teori i internasjonal nødhjelp
 • Ipad og PC

Dette får elevene på Mokollen skole

I de åpne og luftige klasserommene med store vinduer stråler engasjementet fra elevene.

- Det er alltid fascinerende å se hvor lydhøre de er, hvisker Tone mens vi titter inn i klasserommet. - Vi opplever at barna er trygge i klasserommet og flinke til å delta.

ENGASJERTE ELEVER: Hos Mokollen skole er elevene engasjerte og lydhøre i klasserommet.

Det er få elever i klassen og læreren som underviser har oppmerksomheten sin rettet mot hver og en av dem. Da vi spør klassen om hva de syns om undervisningen, forteller elevene at de alltid føler seg sett og hørt. Man trenger ikke å vente lenge fra man rekker opp hånden til man får hjelp, sier de.

- Ved at vi er små klasser klarer vi å ha en nærhet til elevene. Lærerne er opptatte av å se den enkelte elev og tilrettelegge for faglig utvikling. Vi har et stort fokus på å finne og oppmuntre elevenes styrker, evner og anlegg. Derfor bruker vi blant annet SMART metoden fra 1.-10.trinn for å trene på sosiale ferdigheter.

 

 • SMART oppvekst skal bidra til robuste barn og unge som takler det livet byr på i medgang og motgang.
 • Bygge fellesskap der ALLE opplever tilhørlighet, livsglede og håp.
 • Setter verdier og prinsipper (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) i bevegelse.
 • Trening på opptredener og handlinger i alle våre mellommenneskelige møter.
 • Sjekk ut Smart oppvekst sin hjemmeside for mer informasjon her.


Dette er SMART oppvekst

Store og gøyale opplevelser

Mokollen skole byr på store og gøyale opplevelser. Skolen er kjent for sine mange aktiviteter i løpet av skoleåret. Det er blant annet leirskoler hvert år fra 7. trinn.  

-I 7. trinn pleier vi å ta med barna på leirskole til Langedrag. I 8. trinn er det vintersportuke ved Sjusjøen, og 9. trinn drar på leirskole til Vegårshei, forteller rektoren.

- I 10. trinn besøker vi Tyrifjord VGS så elevene kan prate med videregående elever og lærere for å bli inspirert til videre studieretning.

I tillegg til leirskoler arrangerer skolen språkreise og Polen-tur på ungdomstrinnet. Skolen har også fellesskapsuke og venneuke hvert år med sosiale aktiviteter på tvers av trinnene.

En opplevelsesrik skolehverdag

I tillegg til gøyale aktiviteter og reiser, finner en stor del av skolehverdagen sted utenfor klasserommet.

Mokollen skole er kjent for sitt store og flotte uteareal som de passer på å utnytte godt. Fra 1. til 5.klasse spiser elevene lunsj ute hver dag. På vinterstid er det grilling hver fredag med bål.

Mokollen skole har også tilgang til andre fasiliteter som Bugården ishall og Sandefjord svømmehall. Elever har ofte gym på isbanen og har svømming en gang i uken fra 1. til 7. trinn.

Deltar i internasjonal nødhjelp

Hvert år er Mokollen skole med på en internasjonal nødhjelpaksjon for hjelpeorganisasjonen ADRA. Elevene lærer om nødhjelpsamarbeid både i teori og praksis. De kler seg i grønne vester og er bøssebærere over en periode.

- Vi har holdt på med dette lenge og i 2018 samlet vi inn hele 150 000 kroner, forteller rektoren.

Innsamlingen fikk anerkjennelse fra selveste kronprinsparret som var på besøk i Vestfold rundt samme tid.

-  Innsamlingen er en unik måte å lære barna om nødhjelpsamarbeid. Vi opplever at de gjør en kjempe innsats, samtidig som de lærer mye om verden.

En uforglemmelig skolegang

Opplevelser skaper minner for livet, og Mokollen skole har mer enn nok av dem. Med gøyale aktiviteter i hverdagen, leirskoler og utenlandsreiser, vil dette bli en uforglemmelig skolegang.

- Vi er en kristen friskole, men er åpen for alle elever uavhengig tro og bakgrunn. Det er stort rom for meningsmangfold her.

- Vår kristne verdiforankring blir synlig på ulike måter i skolehverdagen. Vi begynner blant annet hver dag med andakt og feirer jul og påskehøytider.

Som rektor på Mokollen skole føler Tone seg som plommen i egget. Etter 12 år i jobb har hun enda ikke en eneste dag med sykefravær. Det tror hun skyldes stor trivsel på jobb.

- Det er kanskje litt klisjé å si, men selv etter ti år gleder jeg meg virkelig til å dra på jobb hver dag. Både elever og lærere syns det er fint og komme hit.

Nå ser hun og de andre lærerne frem til høsten. Da skal de ta imot nye elever.

- Vi har noen ledige plasser til høsten, så hvis man er interessert må man gjerne ta kontakt.


GLEDER SEG TIL JOBB HVER DAG: Tone gleder seg til å dra på jobb hver eneste dag.

 • Mokollen skole er godkjent for 80 elever
 • Pris for skoleplass:
  • Pris pr. måned fra 1. - 7. trinn: 1 150,-  (betaler for 10 måneder)
  • Pris pr. måned fra 8. - 10. trinn: 1 250 ,- (betaler for 10 måneder)
  • Skolen har søskenmoderasjon og man betaler kun for max 2 barn. Fra og med barn 3 er gratis.
 • Alle reiser og aktiviteter, inkludert utenlandsturer, er inkludert i skolepengene.
 • Ta gjerne kontakt for en omvisning og uforpliktet samtale. Kontakt oss her


Mokollen skole