NÆRINGSLIVET INFORMERER

_MG_2511.jpg

Peab i godt samspill
med lokale byggherrer

Selv om de er med i et av Nordens ledende entreprenørkonsern, er Peab Buskerud kanskje mest stolt av å være med på utviklingen av sin hjemregion. Nå ønsker de å ta enda flere markedsandeler, og satser på spennende prosjekter i godt samspill med lokale byggherrer.

Peab logo m tekst.png

ANNONSØRINNHOLD FRA

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med strategisk beliggende kontorer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I Norge har Peab om lag 1500 medarbeidere fordelt på alle landets regioner.

Rundt 130 av dem jobber i region Telemark Vestfold Buskerud – med avdelinger i henholdsvis Skien, Sem og Hokksund.

Buskerud-avdelingen ble etablert allerede i 2008, men flyttet for litt over et år siden til Hokksund.

– Selv om vi har vært aktiv i området i godt over ti år, er flyttingen til Hokksund et ledd i satsningen om å bli enda mer synlig og ta flere markedsandeler i Buskerud, sier avdelingsleder Håvard Dybendal.

Siden Peab etablerte seg i regionen for mer enn ti år siden, har porteføljen av prosjekter blitt stadig større og mer variert. Referansene inkluderer alt fra boliger til næringsbygg og industri.

– Vi jobber innenfor alle entrepriseformer, og har lang erfaring både som totalentreprenør og hovedentreprenør. Selv om prosjektene normalt ligger på mellom 30 og 350 millioner, tar vi også større eller mindre prosjekter i alle kategorier, forteller Håvard.

Kontakt oss

Adresse
Prestebråtan 21, 3300 Hokksund

Åpningstider
Mandag – fredag: 07:30 - 15:30

Telefon: 23 30 30 00
E-post:  info@peab.no

Se vår hjemmeside for mer informasjon
Følg oss på Facebook

_MG_2666.jpg

Entreprenøren som har planene klare for fremtiden! Anleggsleder Andre Thorsdalen (f.v.) og prosjektleder Ole Gøran Hansen i Peab Buskerud.

Stor entreprenør med sterk lokal forankring

I løpet av det siste året har Peab jobbet med å omorganisere virksomheten i Buskerud. Visjonen er klar – Peab skal være en lokal samfunnsbygger!

– Selv om vi er med i et av Nordens største entreprenørkonsern, har vi likevel sterk forankring i vår hjemregion. Våre medarbeidere har både høy kompetanse og stor lokalkunnskap. Med hovedbase i Hokksund har vi nærhet til både kundene og markedet, sier avdelingslederen.

Fra sitt nye kontor i Hokksund håndterer de større og mindre prosjekter over hele regionen. Selv om de har Buskerud som hovedområde, har de et tett samarbeid med andre avdelinger i konsernet.

– Peab er en solid entreprenør som lokalisert over store deler av landet, og vi samarbeider ofte på tvers av fylkesgrensene. Enten det er i Telemark, Vestfold, Oslo eller Akershus, forteller Håvard.

Naturlig nok har de et særlig godt samarbeid med avdelingene i Telemark og Vestfold. Her deler de blant annet på ressursene innen kalkulasjon, tilbud og anbud.

– Vi har stor kapasitet og er klare for nye oppdrag. Vi jobber like gjerne med leilighetsbygg som med næring og industri, sier Håvard.

Vi bygger på tillit!

Peab sine kjerneverdier:
Jordnær – Utviklende – Personlig – Pålitelig

Vi vil arbeide nær kundene.

Vi skal være nyskapende, fleksible og hele tiden forbedre oss.

Vi skal ta vare på medarbeidernes kompetanse, og tilby gode muligheter for utvikling, opplæring, karriere og helsefremmende tiltak.

Vi skal være det personlige selskapet.

Våre kunder skal føle seg trygge når de bruker Peab.

_MG_2582.jpg

Kvalitetsbevisste fagfolk med millimeterpresisjon. På prosjektene til Peab er ingenting overlatt til tilfeldighetene!

Samspill gir resultater!

Blant de mange spennende prosjekter Peab har jobbet med det siste året, finner vi den nye fotballhallen på Åssiden i Drammen.

Fotballhallen får en størrelse på rundt 4700 kvadratmeter, og skal inneholde garderobeanlegg og muligheter for en aktivitetssal. I forbindelse med utbyggingen skal utendørs arealer i tilknytning til hallen rustes opp, og det blir opparbeidet ny adkomst fra Buskerudveien.

– Med en visjon om å være en lokal samfunnsbygger i Buskerud, er dette prosjektet midt i blinken for oss. Det vil være et viktig bidrag både til nærmiljøet og idretten, mener Håvard.

Peab Buskerud vant den offentlige anbudskonkurransen om prosjektet, som er en såkalt samspillskontrakt med byggherren Drammen Eiendom KF. I en samspillskontrakt skal partene sammen optimalisere, kvalitetssikre og utforme både byggets utseende og innhold.

Samspillperioden startet i slutten av januar, med byggestart i mars. Peab Buskerud er totalentreprenør på prosjektet, som etter planen skal stå ferdig i desember.

– Til tross for koronasituasjonen, går prosjektet helt etter planen. Vi er i rute i forhold til tidsskjemaet vi satt opp i samspillfasen. Stålkonstruksjonen og taket er ferdig, og vi har nettopp begynt på veggene, forteller Håvard.

Les mer om Åssiden fotballhall her

DJI_0011.jpg

Peab Buskerud er for tiden i full gang med den nye Åssiden fotballhall i Drammen. Som lokal samfunnsbygger er de opptatt av prosjekter med stor betydning for nærmiljøet.

Ønsker seg varige forhold

Peab deltar ofte helt fra prosjektets innledende fase. Samlet har de bred kompetanse i alle ledd fra planlegging til ferdig bygg. Samspillskontrakter har vært en suksessfaktor både for dem og kundene.

– Fordi vi samarbeider tett helt fra idéstadiet, kan vi kan enklere finne frem til de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt. Det er til beste for både utbygger og sluttbruker, mener Håvard.

Peab er en veletablert og solid aktør, kjent for gjennomtenkte prosjekter som gir trygghet for kundene. Målet er å alltid gjøre en så god jobb at byggherren velger Peab også til sitt neste prosjekt.

Langsiktige relasjoner med profesjonelle byggherrer er viktig for Peab. Når oppdragsgiverne er fornøyde, er det stor sjanse for at de kommer tilbake. Fordi de ofte har bygget opp gjensidig tillit over flere prosjekter, har de et samarbeid som fungerer veldig bra.

– Tillit bygger vi opp ved å skape forutsigbare prosesser, skape merverdi for våre kunder og levere god kvalitet på sluttproduktet. Samt at vi håndterer både kunder og byggeprosesser i tråd med PEAB sine kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig, avslutter avdelingslederen for Peab Buskerud.

_MG_2643.jpg

Peab er entreprenør som inviterer til godt samarbeid med både utbyggere og underleverandører. Her ser vi Ole Gøran Hansen og Andre Thorsdalen i hyggelig samtale med Edmond Kola (f.v.) og Daniel Solvoll i VEAS Rør.

Peab AS

  • Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
  • Forretningsområdene til konsernet er bygg, anlegg, industri og eiendomsutvikling.
  • I Norge har Peab 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 6,1 milliarder kroner.
  • Region Telemark Vestfold Buskerud har 130 ansatte, med en omsetning på rundt 500 millioner.