Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Hele Drammensregionen bidrar

Annonse fra Lindum

Uten å tenke over det bidrar du til å gjøre miljøet renere hver eneste gang du er på toalettet.

Satsning på ressursutnyttelse og kildesortering gir virkelig resultater, og Drammen ligger langt fremme på Norgeskartet. Her blir nemlig både matavfall og kloakk brukt igjen og igjen - og ikke bare i Drammen! Er det ikke litt gøy å tenke på at Oslofolket kjører på vår avføring hver gang de tar buss? 

Drammensprosjekt

Det meste av slammet kommer fra Solumstrand renseanlegg, som renser avløpsvann fra Drammensregionen. Hit kommer vann fra industri, kloakk og andre avløp, og renses trinn for trinn helt til vannet er rent nok til å sendes ut i Drammensfjorden. Slammet som blir igjen sentrifugeres for å få ut mest mulig vann før det kjøres til Lindum. 

– Likevel er det ca 70% vann i slammet som sendes videre, sier driftsingeniør i Solumstrand renseanlegg, Marlene Wilhelmine Jensen.

SUKSESSOPPSKRIFT: Lasse Thorbjørnsen har funnet oppskriften som "magene" i biogassanlegget koser seg med.

Dette gjør Lindum

- Containerutleie

- Produksjon og salg av jord og kompost

- Produksjon av biogass og landbrukskompost

- Mottak for mat- og annet organisk matavfall

- Gjennvinningsstasjoner

- Sortering av avfall

- Mottak og kverning av trevirke

- Mottak av forurenset grunn

Vil du vite mer om Lindums tjenester? Klikk deg inn på vår nettside her

Suksessoppskrift

Med fem års erfaring, går biogassanlegget på Lindum nå svært effektivt og er i drift 24 timer i døgnet:

– Vi har nå funnet den perfekte oppskriften, smiler Lasse Thorbjørnsen, assisterende driftssjef for biogassanlegget på Lindum

Suksessoppskriften er en optimal blanding av slam, septikk, matavfall og fett fra næringsindustrien. Hovedandelen er slam og septik, men det er også mer enn 60 tonn matavfall som ukentlig omsettes til biogass. 

Råvarene som kommer inn i anlegget er urene og må derfor hygenieres i en termisk hydrolyseprosess hvor slammet trykk-kokes i 20 minutter. 

– Når vi koker råvarene på denne måten vil cellevegger og fibre sprekke og brytes opp i mindre partikler. Det forenkler jobben for bakteriene som skal omsette denne maten siden. Vi kan sammenligne det med at det for oss mennesker er lettere å spise og fordøye potetstappe enn rå potet rett fra åkeren.

Sentralt i anlegget står to store "magesekker", bioreaktorene som er selve kjernen i biogassanlegget. Det er her omdannelsen foregår. Hovedproduktet som kommer ut er biogass, mens bioresten som står igjen når gassen er tatt ut, er en næringsrik gjødsel som enten inngår i jordproduksjon eller som gjødselprodukt til landbruket.

Den ferdig komprimerte gassen går til renovasjonsbilene i RfD, Ruter sine busser i Oslo, samt renovasjonsbiler andre steder i landet. 

FORNØYD KUNDE: Kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen, sier selskapet er fornøyd med biogassen.

Fornøyd kunde

Renovatørene som fyller biogass på tanken er svært fornøyd med de nye bilene. I mai rullet de første bilene ut på Drammens veier, og til slutt skal 32 biler kjøre rundt helt luktfritt - i hvert fall fra drivstoffet. 

– Biogass er det mest miljøvennlige vi kan putte på tanken, noe som også er hovedgrunnen til at vi valgte den løsningen for vår bilpark. Når vi kildesorterer matavfallet, er det et viktig råstoff til å lage biogass, som igjen brukes på tankene våre. Slik beholder vi verdifulle råstoffer i kretsløpet hele veien, sier en fornøyd kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen.

Redaksjonen i Drammens Tidende har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet