Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Med fokus på å ivareta bransjens interesser

Annonse fra Buskerud Maler & Byggtapetser Mesterlaug

Buskerud Maler og Byggtapetser Mesterlaug ble stiftet i 1897. I mer enn 120 år har de fremmet den faglige utviklingen innenfor maler- og byggtapetserfaget i fylket.

Adresse
Nedre Storgate 13, 3015 Drammen

Et laug er en sammenslutning av håndverksmestere i lokale grupper med henblikk på å ivareta standens faglige, politiske og økonomiske interesser.

Det er spor av sammenslutninger knyttet til ulike håndverksfag allerede i oldtiden. I middelalderen utviklet laugsvesenet seg meget sterkt. Først på 1600-tallet fikk det riktig fotfeste i Norge.

– Buskerud Maler og Byggtapetser Mesterlaug (BMBL) ble stiftet i 1897. Vi jobber med å fremme interessen til bedrifter som er organisert i fylket. I dag er det 41 medlemmer. Av disse finnes enkelte Mestere som er personlige medlemmer, men som er ansatt i bedrifter tilknyttet næringen. Disse utøver ikke håndverk, men er for eksempel leverandører. En del av medlemsbedriftene har også flere Mestere i egne rekker som også er medlemmer, sier Baard Samuelsen, oldermann i BMBL.

Historien om BMBL startet med et laug fra Drammen. I 1991 ble det lokale lauget omgjort til fylkeslaug; Buskerud. BMBL er også en del av Maler og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF), som totalt har 18 Laug fra hele Norge på medlemslisten.

– Det er mange fordeler med å være en del av MLF. Laugene får innspill fra hverandre, og vi kan utveksle erfaring og gi hverandre råd og tips. Administrasjonen i MLF holder til i Næringslivets hus i Oslo. Her har man de andre bransjeforeningene, Byggenæringens Landsforbund og NHO i samme lokaler. Det avholdes en rekke kurs, slik at medlemmene hele tiden er oppdatert på kompetanse, lovendringer og hva som skjer i bransjen forøvrig, forteller Samuelsen.

Oldermann Baard Samuelsen i Buskerud Maler og Byggtapetser Mesterlaug. Bildene hedrer stifterne av Drammens Håndverk & Industriforening.

Stolthet for faget

MLF har også en garantiordning som skaper trygghet for deg som kunde. Forbrukeren er garantert at jobben utføres skikkelig. Skulle bedriften du har ansatt mot formodning gå konkurs eller avvikles, vil andre malere steppe inn og fullføre jobben.

Fra MLF er det også pålagt alle laug å ha noe som kalles Skjønnskomité. Komiteen består av to utvalget malermestre som er oppnevnt av foreningen. Disse to må være medlemmer. Malermestrene er pålagt å reise rundt i fylket og foreta vurderinger og skjønn på type arbeid som er utført om det oppstår konflikt mellom parter. Skjønnskomiteen vil forsøke å få partene enige. Hvis enighet ikke oppnås, vil Skjønnskomiteen fatte en avgjørelse i saken, som imidlertid ikke er bindende for partene.

Samuelsen er opptatt av at beboerne i Drammen og omegn skal føle seg trygge når de velger en lokal bedrift til å utføre jobben. Det gjelder alle kunder, enten det er privat, næring eller det offentlige. Ved å velge en bedrift som er medlem av BMBL/MFL så vet kunden at håndverkeren er godkjent, følger regelverket, utfører arbeidet i henhold til avtale og har stolthet for faget. 

Vekker interesse for bransjen

Rekruttering står også i fokus hos BMBL.

– I mange år var det tungt å få ungdom til å utdanne seg innen faget vårt. For to år siden ble det etablert en Rekrutteringskomite som har gjort en kjempeinnsats med å få tilbake interessen for faget, sier Samuelsen.

Komiteen var ute og snakket med ungdom. Elevene fikk informasjon om hva faget egentlig dreier seg om. Arbeidet og innsatsen har båret frukt. Vg II (overflate-teknikk) på Åssiden ble lagt ned for seks år siden på grunn av for få søkere. Takket være Rekrutteringskomiteen og meget god hjelp i fra NHO Buskerud var det i år 14 elver som hadde faget som førstevalg.

– Rekruttering krever at vi i bransjen selv gjør en innsats og jobber med ungdommen. Nå er det flere og flere som ønsker å utdanne seg innen faget vårt, og det er jo gledelig, sier Samuelsen.

– Vi garanterer lærlingplasser til de som viser oppriktig interesse og rett innstilling. Alle de 14 elevene skal først bli utplassert og deretter få tilbud om lærlingplass i lokale bedrifter. Vi vil ha både gutter og jenter. I dag er det, av ti lærlinger under utdanning, to jenter. To nye jenter kommer til i den nye klassen. Det er veldig gøy at de også tar dette valget, forteller Samuelsen engasjert. 

Buskerud Maler og Byggtapetser Mesterlaug har 41 medlemmer, og Baard Samuelsen sitter som Oldermann i styret. På veggen ses noen av de gamle laugslogoene.

Sosialt samvær og samarbeid

BMBL holder til å Håndverkergården, som også er et tilholdssted for Drammen Håndverk- og Industriforening og andre tilhørende laug/foreninger. Lokalene inkluderer møtesal, festlokale og kjøkken. Lauget møtes en gang i måneden, med unntak av sommermånedene. Samuelsen forteller at selv om de er konkurrenter i hverdagen, er de kollegaer allikevel.

– Det er hyggelige møter med fokus på seriøst arbeidsliv, god opplæring og rekruttering, men også på sosialt samvær. Her diskuterer vi de utfordringer vi møter og utveksler tanker og ideer. Vi inviterer også leverandører som kommer for å fortelle om produktene sine, forteller han.

Blant medlemmene er det også en sterk samarbeidsvilje. De deler gjerne på oppdragene, så har en bedrift en rolig periode, sendes det ut en e-post med forespørsel om noen trenger hjelp. Samarbeidet fungerer utmerket. På den måten kan medlemsbedriftene også ivareta den faglige stoltheten og faget. De vet at oppdraget overlates til solide bedrifter som også fokuserer på kvalitet og service.

Kriteriet for å bli medlem i BMBL er at du må ha svennebrev og påfølgende mesterbrev innen faget. Samuelsen oppfordrer alle som oppfyller kriteriene til å søke om medlemskap, og på den måten bli medlem i et sterk Laug som jobber for bransjens beste.

Håndverkerfaget har lange og sterke tradisjoner i Norge. Akkurat som laugene. BMBL bruker fortsatt en del av det gamle seremonielle, men først og fremst Drammens Håndverk & Industriforening ivaretar dette med laugfaner, lader og velkomster. Hensikten er å rekruttere til en bransje de med stolthet er en del av – samtidig som de utfører kvalitetsarbeid til fornøyde kunder. 

Styret i BMBL:

Oldermann: Baard Samuelsen (Maler & Byggtapetsermester)
Viseoldermann: Refik Januzi (Maler & Byggtapetsermester)
Laugsskriver: Anders Skretteberg (Malermester)
Kasserer: Tor Erik Karlsen (Malermester)
Styremedlem og områdeleder Hallingdal: Kjell Rygg (Malermester)
Styremedlem: Thomas Iversen (Malermester)

Rekrutteringskomite:
Thomas Iversen (Malermester)
Alexander Molvig (Malermester)

Skjønnskomite:
Tor Kjell Prestegård (Malermester)
Daniel Mjelstad (Malermester)
Arnfinn Samuelsen (Malermester)

MEDLEMSBEDRIFTER BMBL

• H. B. Motzfeldt & Sønn AS
• Støa Håndverk AS
• Lothe AS
• Interiørsenteret AS
• Byggmal AS
• Brødrene Samuelsen AS
• Malermester Kjell Rygg AS
• Røyken og Hurum Malermesterforretning
• Eikrehagens Malerservice
• Jan E. Karlsen & Sønn Malerforretning AS
• Malermester Buer Drammen AS
• Tapet og Gulvtjenester AS
• Malermester Einar Ruud
• Mploy Malerservice AS

Redaksjonen i Drammens Tidende har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet