Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Komplette løsninger for brenseltanker

Annonse fra Nortank

Oljenasjonen Norge er på god vei mot et grønt skifte. Innen 2020 skal alle oljefyringsanlegg vekk. Nortank påtar seg jobben med fjerning av oljetankene – både hos private, næringsliv og det offentlige.

Nortank ble etablert i 2016, som en konsekvens av regelendringer og forbudet mot mineralsk olje til oppvarming av boliger. Forbudet ble innført for å redusere klimagassutslippene, og trer i kraft 1.januar 2020. I dag er selskapet Nordens største bedrift innen sikring av brenseltanker. Selskapet har fem avdelinger i Norge: Drammen, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. Snart åpner de også en avdeling i Østfold.

– Vi er en totalleverandør av tjenester knyttet til olje- og parafintanker. Vi kan enten fjerne tanken eller sikre den på stedet den ligger, sier Sindre Godager, teknisk sjef.

Det er to måter å sikre en oljetank på: Grave opp oljetanken eller benytte en gravefri løsning. Nortank tilbyr begge løsningene.

Godager forteller for å avgjøre hvilke metode som egner seg best i hvert tilfelle, er det første de gjør å undersøke om oljetanken lekker. Ved lekkasje må tanken uansett graves opp. Da er det ingen andre alternativer.

Er det ikke lekkasje kan tanken sikres der den ligger ved å tømmes for restvæske, rengjøre og fylles med stabil masse. I henhold til Forurensingsforskriftene skal påfyllingsrøret plomberes.

– Oppfylles disse kravene er oljetanken tatt ut av bruk slik regelverket krever, sier Godager.    

To løsninger for å bli kvitt oljen

En gravefri løsning er alltid den foretrukne siden man unngår graving og eventuelle skader på eiendommen. I mange tilfeller ligger tanken under utbygg, terrasse eller garasje, og da er det et uforholdsmessig stort teknisk samt økonomisk tiltak for huseier som Nortank helst vil unngå.

Ifølge Miljødirektoratet er det mer enn 250 000 oljetanker i Norge. Svært mange av disse må sikres innen 2020 da forbudet mot brenning av mineralsk olje innføres. Noen kommuner har god oversikt over antall oljetanker, andre kommuner har mindre eller liten oversikt. Huseier fritas allikevel ikke fra å bytte ut oljetanken innen fristen. Det ligger også en trygghet i å vite at det ikke ligger et forurensingsobjekt på eiendom.

Når oljetanken er fjernet eller sikret, utsteder Nortank en ferdigmelding til både huseier og kommunen. Dette fjerner en del usikkerhetsmonumenter ved kjøp og/eller salg av bolig. Huseier kan dokumentere at alt er etter regelverket, og kjøper trenger ikke bekymre seg om eventuelle kostnader som oljetanken kan føre til. 

Prosedyre

Vår gravferie løsning består av en rekke sjekkpunkter og forskjellige oppgaver:

• Oppfylle kommunens eventuelle krav i forkant av oppdraget.

• Lokalisering av tanken.

• Undersøke grunnen for lekkasje ved bruk av hydrokarbonmåler.

• Tømme tanken for restvæske.

• Rense tankens innside.

• Fylle tanken.

• Plombere påfyllingsrør.

• Utstede ferdigmelding til kommunen og hjemmelshaver (brukes i forbindelse med Enova).   

Kostandene ved en oljelekkasje kan bli formidable. Godager har sett flere eksempler som har medført at en lekkasje har gjort huset ubeboelig.

– Flere og flere eiendomsmeglere fokuserer også på oljetanker ved kjøp og salg. Det er alltid huseier som til sist sitter med ansvaret, så det anbefales å følge regelverket og få oljetanken fjernet eller sikret innen fristen, råder Godager.

For deg som huseier er det gunstig å fjerne eller sikre oljetanken i løpet av 2018. Du kan søke om økonomisk støtte, inntil NOK 50 000,-, fra Enova.

Enova ønsker at befolkningen skal komme raskt i gang og kutte klimagasser allerede nå. Støttebeløpet til fjerning av oljefyr/oljekamin og tank halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Ønsker du å bli oljefri på 1-2-3, er det bare å ta kontakt med Nortank, som løser oljeproblemet for deg! 

Nortank

• Vårt fokus er miljø og bærekraft, og vi er en del av det nødvendige Grønne Skifte.
• Siden den forsiktige starten i 2016 har Nortank vokst til en markedsledende servicebedrift med fokus på brenseltanker.
• Vårt tjenesteutbud omfatter alle typer tanker og størrelser, enten den skal graves opp eller sikres med en gravefri løsning.
• Foruten privatmarkedet betjener Nortank kommuner, fylkeskommuner, oljeselskap samt små og store virksomheter. 

Redaksjonen i Drammens Tidende har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet