Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Veien til førerkort for yrkessjåfører

Annonse fra Tungbilskolen AS

På Tungbilskolen er målet å gi den beste utdannelsen til fremtidige yrkessjåfører. Alle deres lærere har en solid pedagogisk utdannelse. Skolen tilbyr alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for.

Adresse
Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen


Åpningstider
Mandag – torsdag: 07:30 – 15:30
Fredag: 07:30 – 14:00  

Tungbilskolen ble oppkjøpt 50 prosent i 2015, og helt oppkjøpt sommeren 2018. Kjøper var TK Gruppen AS, som i dag eier 100 prosent. Dermed er Tungbilskolen underlagt en større sammenstilling, og er i dag et datterselskap. Det er videre søsterbedrifter i Haugesund, Sandnes og Kristiansund.

Tungbilskolen har tre godkjente kjøreskoler under sin avdeling: Drammen, Rudshøgda og Sarpsborg.

Bjørn Johan Haugen har vært daglig leder for de tre skolene siden 2018. Han har lang erfaring fra bransjen, og har vært medeier i TK Gruppen siden 2007.

De siste årene har Tungbilskolen hatt en kontinuerlig vekst, med til sammen 13 ansatte fordelt på de tre avdelingene. Dermed kan de dekke Østlandet når det kommer til utdanning av framtidige yrkessjåfører.

– Målsettingen vår er å bli størst på Østlandet. Men vi kan ikke vokse for fort heller. Det viktigste er å etablere oss, få ting til å fungere og så bygge videre på dette. Vi forholder oss til tall og budsjett. Når dette målet er nådd, kan vi bygge videre, sier Haugen.

Tungbilskolen tilbyr alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for. Yrkessjåførkompetanse er en viktig bit av dette. Det avholdes kurs for både nye sjåfører og etterutdanning for de som har minst fem års erfaring fra yrket. Dette gjelder alle som utfører enten person- eller godstransport.

– Prosentmessig sett er vi størst på buss-siden, noe som er naturlig siden vi er lokalisert såpass nærme Oslo. Oslo er det sentra i Norge som har desidert størst etterspørsel på bussopplæring. Fordelt på de tre skolene har vi tilgang til tre busser og seks vogntog, forteller daglig leder.

Kundebasen er stort sett privatpersoner. Forsvaret er en stor aktør, spesielt når det kommer til utdanning av lastebilsjåfører.

Trafikkskolen er godkjent av Statens vegvesen og er medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). 

Bjørn Johan Haugen, medeier og daglig leder av Tungbilskolen.

Teori og praksis i skjønn forening!

Trafikkskolen er godkjent av Statens vegvesen og er medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Det å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole, og at alle lærerne har solid pedagogisk utdannelse. Tungbilskolen garanterer at elevene får en god, trygg og profesjonell opplæring.

Som medlem av ATL sikrer de også et høyt faglig nivå på sine trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at de følger gjeldende lover og regler.

Her er det elevene som står i fokus. Det gis individuell opplæring etter moderne undervisningsprinsipper til alle elevene. Undervisningsplanene bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet, og planene blir godkjent av Statens vegvesen.

Tungtrafikkskolen tilbyr en rekke kurs innen lett lastebil (C1), lastebil (C), minibuss (D1), buss (D), YSK Person (YDP), YSK Gods (YDG) og YSK Gods etterutdanning (EYDG).

Før du starter din karriere som yrkessjåfør, må du fullføre et obligatorisk grunnkurs. Kurset er på tre timer, og er felles for alle tunge klasser. Dette kurset gjelder for de som kun har klasse B på førerkortet sitt fra før. Skal du øvelseskjøre ved en trafikkskole, må dette kurset gjennomføres først.

Kursen gir opplæring i blant annet hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil og hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres.

For å opparbeide deg den kompetansen som kreves for å få yrkessjåførkompetanse for person- og godstransport, må du gjennomføre et 140 timers kurs.

Kurset inneholder seks moduler, og tar cirka syv uker å gjennomføre. To av disse ukene er nettbasert hjemmestudie via kursaktøren Lime Green.

Her er det innsendingsoppgaver som skal besvares og bestås. Deretter kommer eleven tilbake til skolen for teori.

For å fullføre kurset må man være ferdig med all obligatorisk opplæring, eller inneha førerkort for den tunge klassen.

Her er det teori og praksis i skjønn forening, inkludert kjøretrening! 

Tungbilskolen jobber for å forme alle nye og erfarne tungbilsjåfører til å bli best mulig! Her representert ved Bjørn Sølversen (t.v.), Øystein Tangen, Vibeke Antonsen, Sheku Kamara, Øyvind Eriksen og Arne Kvitberg.

Optimale sjåfører med optimal kjørestil

– Vårt mål er hjelpe til slik at man er godt rustet til å arbeidslivet i transportbransjen. Det gjelder både person- og godstransport. Skal du ta førerkort for de tyngre klassene, tar det i gjennomsnitt 6-8 uker. Skal du derimot jobbe som yrkessjåfør mot vederlag, må du ta og bestå yrkessjåførkompetanse-kurset, som tar fem uker ekstra. Du har lov til å kjøre tyngre kjøretøy uten yrkessjåførutdanning, men ikke mot vederlag, forklarer Haugen.

Han legger til at de jobber hardt med å motivere folk til å levere mye egeninnsats for å erverve førerkort. Det er ikke bare å melde seg på kurset, for førerkortet kommer ikke av seg selv.

– En stor andel elever er fremmedspråklige, og det er en utfordring mot myndighetene fordi det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, å ta førerkortet. Da faller ansvaret på oss som læreinstitusjon til å motivere elevene. Ikke bare å bestå kurset, men også til å ta norskkurs, sier Haugen.

Kontorarbeider Vibeke Antonsen får mange gode råd og tips fra kjørelærere og elever når hun sitter i førersetet.

Den drevne trafikklæreren understreker at han har dyktige instruktører på alle fagfeltene slik at de er godt forberedt i forhold til dette. Haugen trekker også frem det gode miljøet på arbeidsplassen.

– Her er det topp motiverte medarbeidere, så det er en drøm å lede denne gruppen, smiler han.

Etter lang fartstid i bransjen har Haugen også sett en rekke endringer. Den mest merkbare er at bransjen ser at godstransport på nasjonalt plan kommer til å øke dramatisk de neste 10-15 årene.

Haugen legger til at allerede i dag ser de en stor mangel på sjåfører, og allerede nå importeres det sjåfører fra utlandet.

– Vi som driver kjøreskole kunne tenke oss et enda større antall kjørelærere på tunge kjøretøy. Utdanningstakten er mindre enn etterspørselen, understreker han.

Fleksibilitet og utvidelse

Med et stadig økende antall påmeldte som vil ta førerkort i tunge klasser og et mindretall lærere, medfører det lengre ventetid for elevene.

Tungbilskolen har mye å gjøre, og det er fulle bøker langt frem i tid. På lastebil er det mellom fire-fem ukers ventetid.

Kjørelærer Arne Kvitberg (t.v.) og elev David Alfsen gjør seg klare til dagens kjøretur.

Med tre skoler rundt om på Østlandet er Haugen godt fornøyd med at de kan rotere på lærerne og flytte dem etter behov. Det er helt klart en fordel med å være så store som de er.

Flertallet av medarbeiderne er i Drammen, samt to i Sarpsborg og tre på Rudshøgda. 

I tillegg har Tungbilskolen kjøpt opp skolen Team Hønefoss, slik at de etablerer seg i området her også. Ifølge Haugen kommer det en fusjon etter hvert, men navnet kommer ikke å endres med det første. Team Hønefoss, med to ansatte, er et velkjent navn i Hønefoss.

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som trafikkskole har Tungbilskolen et ansvar for å gi den beste utdannelsen for fremtidige yrkessjåfører. De er en kompetansepartner og jobber for å forme alle nye og erfarne tungbilsjåfører til å bli best mulig.

For Haugen og hans dyktige medarbeidere er ønsket om at du skal bestå kurset, og bli den optimale sjåfør. De hjelper deg med hele prosessen – steg for steg.  

Tungbilskolen AS

• Tungbilskolen skal være bransjens kompetansepartner. Vi jobber for å forme alle nye og erfarne tungbilsjåfører til å bli best mulig.
• Vi ønsker oss optimale sjåfører med en optimal kjørestil.
• Vi er en del av TK Trafikkskole.
• Våre avdelinger er i Drammen, Sarpsborg og på Rudshøgda.
• Nå er Team Hønefoss også blitt en del av Tungbilskolen.
• Vi har som mål å gi den beste utdannelsen for framtidige yrkessjåfører.
• Vi tilbyr derfor alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for.
• Vi har kurs både for nye sjåfører og etterutdanning for de som har minst 5 års erfaring fra yrket. Gjelder alle som utfører enten person- eller godstransport.
• Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
• Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
• Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
• Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.

Her finner du en oversikt over kursene våre

Redaksjonen i Drammens Tidende har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet