Annonsørinnhold i samarbeid med EiendomsMegler 1 BV

Hva er dette?

EiendomsMegler 1 BV med «Lettsolgt» nyhet i Drammen

Nysgjerrig på en enklere måte å selge leiligheten din på? Drammen er først ut når EiendomsMegler 1 BV presenterer nyheten Lettsolgt. Dette er en tjeneste der du holder visning selv, men boligsalget gjennomføres med tryggheten fra Norges største eiendomsmeglerselskap.

Annonsørinnhold i samarbeid med

Vi leter etter drømmeboligen på Finn. Prospektet lastes ned fra Internett. Kjøpsdokumenter kan i dag signeres digitalt med bankID. Den digitale verden blir stadig større, også når det kommer til bolig.

Nå presenterer EiendomsMegler 1 BV nyheten Lettsolgt. Dette er en forenklet og digital boligsalgstjeneste til fastpris. Lettsolgt er for deg som gjerne står for mer av salget selv og har mindre behov for personlig rådgivning og oppfølging fra megler underveis. Med Lettsolgt har du en megler i ryggen fra Norges største eiendomsmeglerselskap.

- Med Lettsolgt bidrar selger mer i eget boligsalg. Vi har lagt til rette slik at noe må gjøres selv, men det meste står fortsatt en profesjonell megler for, sier leder for EiendomsMegler 1 BV, Ola Amundsen, fra kontoret i Haugesgate i Drammen.

Hege Frostad, eiendomsmegler, Kent Trovåg Salte, avdelingsleder og Ove Amundsen leder ved EiendomsMegler 1 BV har gleden av å presentere den nye tjeneste Lettsolgt i Drammen.

Les mer om Lettsolgt her

Først ut i Drammen

Lettsolgt er rettet mot salg av leiligheter tilknyttet en forretningsfører. Det vil si leiligheter i borettslag og i sameier. Lettsolgt lanseres i mai i Drammen, som med det er første by i Norge som får tilgang til denne tjenesten fra EiendomsMegler 1 BV.

- Drammen er perfekt for Lettsolgt. Her er det mange leiligheter i omløp, og vi ser at en slik tjeneste vil møte et voksende kundebehov. Det blir veldig spennende å se hvordan Lettsolgt blir tatt imot her i byen, sier Amundsen.

Vurderer du å selge leiligheten din, kan du lese mer om Lettsolgt her 

Dette er Lettsolgt

Meglertjenesten Lettsolgt innebærer at du står for visning selv, men ellers får du hjelp av megler til et trygt og oversiktlig boligsalg. Megler tar blant annet ansvar for innhenting av nødvendig dokumentasjon, utforming av salgsoppgave, publisering av Finn-annonse og håndtering av budrunde.

Dette er Lettsolgt

  • Kunde holder visning selv
  • Digital bestilling og betjening
  • Oppfølging av megler, inkludert håndtering av budrunde og alt nødvendig dokumentarbeid
  • Fastpris (49 000 kr) som inkluderer du trenger for å selge bolig.
  • Finn.no-annonsering
  • Digitale salgsoppgaver (prospekt) med mulighet for trykk som tilleggstjeneste

Lettsolgt innebærer enklere markedsføring kun gjennom Finn-annonse, som er en viktig plattform for boligannonsering i Norge. Tjenesten er digital og kjøpes enkelt på nett. Det er lagt opp til digital veiledning underveis i boligsalget. Prisen er fast; 49 000 kroner for hele pakken.

- Vi har på forhånd kartlagt hva folk mener de kan gjøre selv og hva de ønsker hjelp til ved et boligsalg gjennom omfattende dybdeintervjuer. Svaret er at folk ønsker bistand til det man er usikker på, for eksempel budrunder og oppgjør. De som ønsker denne tjenesten skal være komfortable med å holde visning selv. På bakgrunn av dette har vi utviklet Lettsolgt, en digital tjeneste med tryggheten fra en kyndig megler. Dette er en rimeligere løsning for salg av bolig, samt en forenklet tjeneste som også er tilrettelagt for den digitale verdenen, sier Kent Trovåg Salte, avdelingsleder for EiendomsMegler 1 BV.

Les mer om Lettsolgt her 

Lettsolgt - en trygg meglertjeneste

EiendomsMegler 1 BV er den første av de store, etablerte meglerhusene til å tilby en slik tjeneste. Lettsolgt blir først tilgjengelig i Drammen.

Hege Frostad, eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 BV, er ansvarlig for oppdragene under testperioden i Drammen.

- De fleste kjenner gjerne eget hjem og nærområde godt, men ikke lovverket som gjelder for salg av bolig. Derfor er det viktig å ha en megler med i salgsprosessen. Lettsolgt er en god løsning for folk som skal selge leilighet, og som vil gjøre en del av jobben selv, sier Frostad. 

Hun er selv en erfaren megler med 25 år i bransjen, er fra Drammen og kjenner markedet godt. Frostad ser fram til å bistå boligselgere i Drammen gjennom tjenesten Lettsolgt.

Megler Hege Frostad ved EiendomsMegler 1 BV Drammen skal selv følge opp kunder som velger å benytte seg av meglertjenesten Lettsolgt.

Lettsolgt innebærer kun ett besøk av megler. Tryggheten overfor boligselger og -kjøper er likevel godt ivaretatt ved at en kyndig megler sørger for overvåkning av salgsprosessen, samt håndtering av budrunde og nødvendige dokumenter. Selve kjøpet og kontraktsigneringen gjøres digitalt.

- Men har ikke boligkjøper anledning til å signere digitalt, så er man selvsagt velkommen til oss i Haugesgate. Vi vil jo ikke å ekskludere boligkjøpere, selv om selger har valgt Lettsolgt, understreker Frostad.

En rimeligere boligsalgstjeneste

Få, men stadig flere selger bolig privat, men samtidig er det mange som vegrer seg for å kjøpe bolig som ikke er håndtert av megler.

- Med Lettsolgt er det like trygt å kjøpe bolig som ved vanlig meglertjeneste, i og med at man får den samme faglige kunnskapen fra megler, understreker Trovåg Salte.

Lettsolgt har en fastpris på 49 000 kroner som gir boligselger forutsigbarhet.

- Lettsolgt er en trygg og rimeligere tjeneste for boligselgere som ønsker å gjøre mer selv, men med full meglertrygghet, påpeker Amundsen.

Meglerne i Haugesgate er sikre på at Lettsolgt ikke vil føre til at færre benytter seg av meglertjenester. Heller omvendt, at det fører til flere muligheter for boligselgerne. Lettsolgt er et alternativ til meglertjenesten EiendomsMegler 1 BV allerede tilbyr fra før, slik at de kan favne om alle. Også de som i dag er nysgjerrige på rimeligere selge-selv tjenester.

- Vi tror slike tjenester er kommet for å bli. Noen ønsker muligheten til å gjøre mer selv ved salg av bolig. Andre har ikke tid og ønsker mer hjelp og rådgivning av en megler under salgsprosessen. Lettsolgt er dermed ikke en tjeneste som kommer til å ta jobbene til meglerne i fremtiden, men utvider tjenesteporteføljen til EiendomsMegler1 BV. Det kommer alltid til å være behov for fagkompetansen til meglerne, understreker Amundsen.

Lettsolgt er en trygg tjeneste for deg som har en lettsolgt leilighet, ønsker å holde visning selv og synes digital dialog og enkel markedsføring er godt nok for ditt salg.

Det er SpareBank 1 BV som lanserer den nye boligsalgstjenesten med fastpris og visning selv. Datterselskapet EiendomsMegler 1 BV, som er en del av Norges største eiendomsmeglerkjede, skal formidle tjenesten.

Del artikkelen på Facebook