Annonsørinnhold fra

Hva er dette?

 
 

Hele Drammensregionen bidrar

Uten å tenke over det bidrar du til å gjøre miljøet renere hver eneste gang du er på toalettet.

Annonsørinnhold fra

Satsning på ressursutnyttelse og kildesortering gir virkelig resultater, og Drammen ligger langt fremme på Norgeskartet. Her blir nemlig både matavfall og kloakk brukt igjen og igjen - og ikke bare i Drammen! Er det ikke litt gøy å tenke på at Oslofolket kjører på vår avføring hver gang de tar buss? 

Drammensprosjekt

Det meste av slammet kommer fra Solumstrand renseanlegg, som renser avløpsvann fra Drammensregionen. Hit kommer vann fra industri, kloakk og andre avløp, og renses trinn for trinn helt til vannet er rent nok til å sendes ut i Drammensfjorden. Slammet som blir igjen sentrifugeres for å få ut mest mulig vann før det kjøres til Lindum. 

– Likevel er det ca 70% vann i slammet som sendes videre, sier driftsingeniør i Solumstrand renseanlegg, Marlene Wilhelmine Jensen.

SUKSESSOPPSKRIFT: Lasse Thorbjørnsen har funnet oppskriften som "magene" i biogassanlegget koser seg med.

Dette gjør Lindum

- Containerutleie

- Produksjon og salg av jord og kompost

- Produksjon av biogass og landbrukskompost

- Mottak for mat- og annet organisk matavfall

- Gjennvinningsstasjoner

- Sortering av avfall

- Mottak og kverning av trevirke

- Mottak av forurenset grunn

Vil du vite mer om Lindums tjenester? Klikk deg inn på vår nettside her

Suksessoppskrift

Med fem års erfaring, går biogassanlegget på Lindum nå svært effektivt og er i drift 24 timer i døgnet:

– Vi har nå funnet den perfekte oppskriften, smiler Lasse Thorbjørnsen, assisterende driftssjef for biogassanlegget på Lindum

Suksessoppskriften er en optimal blanding av slam, septikk, matavfall og fett fra næringsindustrien. Hovedandelen er slam og septik, men det er også mer enn 60 tonn matavfall som ukentlig omsettes til biogass. 

Råvarene som kommer inn i anlegget er urene og må derfor hygenieres i en termisk hydrolyseprosess hvor slammet trykk-kokes i 20 minutter. 

– Når vi koker råvarene på denne måten vil cellevegger og fibre sprekke og brytes opp i mindre partikler. Det forenkler jobben for bakteriene som skal omsette denne maten siden. Vi kan sammenligne det med at det for oss mennesker er lettere å spise og fordøye potetstappe enn rå potet rett fra åkeren.

Sentralt i anlegget står to store "magesekker", bioreaktorene som er selve kjernen i biogassanlegget. Det er her omdannelsen foregår. Hovedproduktet som kommer ut er biogass, mens bioresten som står igjen når gassen er tatt ut, er en næringsrik gjødsel som enten inngår i jordproduksjon eller som gjødselprodukt til landbruket.

Den ferdig komprimerte gassen går til renovasjonsbilene i RfD, Ruter sine busser i Oslo, samt renovasjonsbiler andre steder i landet. 

FORNØYD KUNDE: Kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen, sier selskapet er fornøyd med biogassen.

Fornøyd kunde

Renovatørene som fyller biogass på tanken er svært fornøyd med de nye bilene. I mai rullet de første bilene ut på Drammens veier, og til slutt skal 32 biler kjøre rundt helt luktfritt - i hvert fall fra drivstoffet. 

– Biogass er det mest miljøvennlige vi kan putte på tanken, noe som også er hovedgrunnen til at vi valgte den løsningen for vår bilpark. Når vi kildesorterer matavfallet, er det et viktig råstoff til å lage biogass, som igjen brukes på tankene våre. Slik beholder vi verdifulle råstoffer i kretsløpet hele veien, sier en fornøyd kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen.

Del artikkelen på Facebook