Gå til sidens hovedinnhold

Tips redaksjonen

Vet du om noe som har skjedd som vi burde skrive om? Er det noe vi burde undersøke nærmere? Har du bilder eller video flere burde se?


Vi i redaksjonen ser gjennom alle tips vi får, og tar imot både video, bilder og tekst som dokumentasjon. Bruk skjemaet nedenfor, eller kontakt oss på en av disse måtene:

Sensitive tips - Kryptert tipsportal

Som journalister har vi en lovhjemlet rett og etisk plikt til å beskytte våre kilder. Kildevernet skal bidra til at de som har viktige opplysninger og historier har en sikkerhet for at deres identitet ikke vil bli avslørt og dermed risikerer å bli utsatt for sanksjoner.

Har du et sensitivt tips kan du kontakte oss gjennom vår krypterte tipsportal. Her kan du også kommunisere med oss anonymt.

Kryptert tipsportal finner du her (Kopier teksten og lim den inn i nettleseren for å sikre mot logging): https://dt.whistleblowernetwork.net

Del med oss