Sabbatsskole og gudstjeneste

Lørdag 18. februar kl.10:00-12:30
Adventistkirken Mjøndalen
Fjerdingen 1, MjøndalenÅpne kart
kart
2 skal
Sabbatsskole/Bibelstudie kl 10.00 og Gudstjeneste kl 11.15 Egne grupper for barn kl 10-11 Når vi leser i Bibelen, kommer Gud Faderen tydelig fram i Det gamle testamentet og Jesus er hovedpersonen i Det nye testamentet. Men Den hellige ånd er ikke i oppmerksomhetens sentrum på den samme måten som de to andre personene i guddommen. Det er en grunn til dette. En av oppgavene til Den hellige ånd, er blant annet å lede oss til Jesus. I januar til mars studerer vi temaet Den hellige ånd. Kommende sabbat er fokus på den hellige ånd og åndens frukt, med utgangspunkt i Gal 5,22.23 ”Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred …” Det er laget en serie TV-programmer som følger denne studierekken, se http://www.hopechannel.no/innhold/on-demand/programbeskrivelse/ml/bibelstudier-den-hellige-aand-og-aandelighet/bibelstudier-den-hellige-aand-og-aandens-frukt//6/ Programleder er pastor Reidar Kvinge, som også er taler ved gudstjenesten. Reidar Kvinge er en erfaren menighetspastor og evangelist, og er leder for Adventistkirken i Norge siden 2010.