Årsmøte og foredrag om Karveskurd

Onsdag 13. februar kl.19:00
Loftet, Børresen skole, Haugesgate 100
DrammenÅpne kart
kart
Drammen og Opland husflidsforening Årsmøte kl 1900-2000 Etterpå foredrag om Karveskurd Velkommen til Årsmøte og foredrag om Karveskurd.. Børresen skole, klasserommet til 9A i klasseromsfløyen (Bygget nærmest sykehuset) Dagsorden til årsmøtet, årsberetning, kursstatistikk, regnskap, budsjett og revisjonsberetning blir lagt ut en time før årsmøtet. Karveskurd Arne Sæter fra Lier husflidslag forteller om Karveskurd. Vi skal ha kurs i Karveskurd 1.-3. mars 2019 og dette blir en liten forsmak på den edle kunsten. Karveskurd er ikke en særegen norsk folkekunst, og har vært og er stadig populær i folkelig ornamentikk i mange land. Selv om stilen og materialet varierer, så er teknikken og dekoren universell. I Norge har karveskurd vært brukt i folkekunsten over hele landet, og den har vært særlig populær på Vestlandet. Karveskurd har vært mye brukt som dekor på esker, tiner og mangletrær, men også på en rekke andre gjenstandstyper. Velkommen