KUNSTGEIST: Foredrag om appropriasjon

Tirsdag 12. februar kl.18:00-19:00
Buskerud Kunstsenter
DrammenÅpne kart
kart
Velkommen til foredrag om appropriasjon! Dette er det første av vårens tre foredrag om tematikker og begreper innen samtidskunst. Inspirasjon eller tyveri: Hva ligger i begrepet appropriasjon? Appropriasjon knyttes til postmodernismen, og da særlig en gruppe kunstnere på 70- og 80-tallet kalt «The Pictures Generation», med kunstnere som Richard Prince og Cindy Sherman i spissen. Begrepet viser til en kunstnerisk praksis som går ut på å anvende et allerede eksisterende materiale for å lage et nytt kunstverk. Appropriasjon er fortsatt en viktig referanse i samtidskunsten og debatten rundt innholdet i begrepene tyveri, lån og inspirasjon er aktuell. Kunsthistoriker Johnny Amundsrud gir oss et innblikk i dette begrepets historie.