Boklansering: "Kjære bror"

Onsdag 13. februar kl.19:00
Drammensbiblioteket 2.etasje, ved hovedscenen
DrammenÅpne kart
kart
Kjære bror er en antologi med 21 tekster skrevet av nye stemmer, forskere, samfunnsdebattanter, forfattere, og kulturpersonligheter. Antologien ser på ære, skam, negativ sosial kontroll, og inkludering i lys av minoritetsmannen. Mannsrollen er i krise. Det er større forventninger til ham enn noen gang. Minoritetsmannen er i tillegg i en skvis mellom stigmatisering i samfunnet og forventninger på hjemmebane. Det eksisterer en myte om at minoritetsmenn alene opprettholder æreskultur og utøver negativ sosial kontroll. Det finnes menn med et problematisk kvinnesyn, men mange unge menn er utsatt for negativ sosial kontroll. Det finnes et stigma om at guttene er prinser i sine egne hjem, men på skolen, i møte med offentligheten, og i mediene blir guttene jekket ned. De er motstykket til den undertrykte minoritetsjenta som skal heies opp og frem. Bildet er mer nyansert og denne antologien vil være med på å vise dette. På scenen møter du Umar Ashraf, Linn Nikkerud og Abdullah Alsabeehg! Interkultur i samarbeid med Drammensbiblioteket. I samarbeid med pakistansk forening World Wide Womens Forum.