Minneord over Sokneprest lic.theol Terje Ellingsen

Sokneprest lic. theol Terje Ellingsen Det var med stort vemod vi mottokk budskapet om at sokneprest og lic. theol Terje Ellingsen sovnet stille inn i sitt hjem 9.juli og han ønsket å dø i sitt hjem. Vi som hadde kjent Terje Ellingsen gjennom mange år, merket hvorledes den livsglade og vitale Terje ble mer og mer redusert. Terje var en skarpsindige teolog. Han var en prinsippfast teolog, men var stor nok til å endre mening underveis, hvis han ble overbevist om noe annet. Mange er meget takknemlige for hans tjeneste, han dype prekener og hans omsorg for mennesker. Vi som deltok på de ukentlige prestesamlinger i Drammen prosti, vil huske hans mange fine innspill og kommentarer til teksten som skulle gjennomgås. Terje ble født på Hamarøy i 1928, og ble student i 1947 ved Det teologiske fakultet ved Universitet i Oslo. I 1954 tok han eksamen og praktisk teologisk eksamen i 1956. Terje Ellingsen ønsket videre studier etter teologisk embetseksamen, og i 1955 hadde han et studieopphold i København og nye studieopphold i Heidelberg 1959-1960. Fra 1959 arbeidet han som bibliotekar ved Universitetsbiblioteket. I 1964 kom han tilbake til Universitet som vitenskapelig assistent. I 1965 var han lektor ved Oslo lærerskole og fra 1966 var han lektor ved Halden lærerskole. I 1969 ønsket Terje Ellingsen å gå inn i prestetjenesten, og han ble ordinert i 1969. Hans første prestetjeneste var i Glemmen som hjelpeprest. Terje Ellingsen skulle også gjøre tjeneste som sykehusprest, og i 1972 var ved Bergen diakonissehjem. I 1975 ble han utnevnt til residerende kapellan i Strømsø, sokneprest i Strømsø i 1982. I 1992 valgte han å søke avskjed fra embetet som sokneprest, og avsluttet sin lange prestetjeneste som vikarprest i Tunsberg bispedømme frem til 1995. I tillegg til en dyktig prestetjeneste viste Terje Ellingsen seg også som en dyktig kirkehistoriker, og det var særlig reformasjonen som stod han nær. Han gav ut boken ”Reformasjonen i Norge. Da kirken valgte kurs”. Ikke minst må vi ta med hans oversettelse av ”Kirkeordinansen fra 1537”, og Terje Ellingsen skrev også en rekke artikler og mindre skrifter. Vi må også ta med at han var en trofast Rotaryaner, tilsluttet Drammen Rotaryklubb, For sitt dyktige ble han ble han tildelt H.M.Kongens fortjenestemedalje i gull i 2001. Astrid Bjellebø Bayegan, Torstein Lalim, Per Arne Faye

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Oddvin Osnes
Minneord over Oddvin Osnes
Minneord over JØRGEN JØRGENSEN. EN ANNERLEDES LEGE.
Minneord over JØRGEN JØRGENSEN. EN ANNERLEDES LEGE.
Minneord over Karen Bekke
Minneord over Karen Bekke
Minneord over Sokneprest lic.theol Terje Ellingsen
Minneord over Sokneprest lic.theol Terje Ellingsen
Minneord over Svein Andersen
Minneord over Svein Andersen
Minneord over 240
Minneord over 240
Minneord over Magne Alfredsen
Minneord over Magne Alfredsen
Minneord over LASSE SVERRE CRAMER
Minneord over LASSE SVERRE CRAMER
Minneord over Berit Steen Koppang
Minneord over Berit Steen Koppang
Minneord over Leiv Martin Skjørdal
Minneord over Leiv Martin Skjørdal
Minneord over Tove Alise Romkes
Minneord over Tove Alise Romkes