Ole Jacob Ottesten ble 85 år 5. desember 2018

Tidligere herredsagronom og jordbrukssjef Ole Jacob Ottesen fyller 85 år 5. desember. Ole Jacob er fra gården Haldorhamn i tidligere Nes i Fosen kommune i Sør-Trøndelag. Han tok sin utdannelse på Landbrukshøyskolen i Ås i 1961. Etter flere år som fylkessekretær i Nordland Bondelag, flyttet han sørover og ble herredsagronom i Drammen og Nedre Eiker. Etter 25 år ble han jordbrukssjef i Lier, avsluttet han sin yrkeskarrière i 1999. Ole Jacob er ikke redd for å vise at han er medlem av Senterpartiet. Dette var et valg han gjorde i 1969 etter at han flyttet til Drammen. I fylkespartiet har han vært formann i Fylkesstudienemda, medlem av fylkesstyret, leder av nominasjonskomité, valgleder og leder av arrangement i Nei til EU. Han var medlem av Buskerud fylkesting, samferdselsutvalget. Han var i nærmere 30 år representant og varamedlem i bystyret, samt i formannskapet i fire år. Ole Jacob er fortsatt aktiv som æresmedlem i Senterpartiet, og han deltar fortsatt på stand på torvet og i andre sammenhenger. I 1973 kjøpte Ole Jacob Fredheim gård i skoger. Opp gjennom årene har det vært mye forskjellig drift og aktiviteter på det meste var det 450 kirsebærtrær som skulle høstes i tillegg til korndrift. Dette i tillegg til 100 % yrkesaktivitet og engasjement i Senterpartiet. I noen år var det over 2000 høner og husdyrene hest, sau og hund som tok fritiden ble brukt til. Med 4 barn og en kone var det lite fritid... Ole Jacob flyttet til Stillerudsvingen i Skoger med sin kone Kari i 1999, og overlot gården til sin eldste sønn Morten. Beplantning og leder for Sameiet i Stillerudsvingen var et arbeid som varte fram til han var 80 år. Etter at Kari døde i 2007, er det senterpartiet og fotball som er det han bruker mye av tiden på. I tillegg til at han lager sylte, ribberull, lager gele av rognebær og vin fra egen hage. Barna, barnebarn og oldebarn gratulerer Ole Jacob med 85 årsdagen.

    DEL
{{score.total_count}}
Lars Fuglesteg er 80 år
Lars Fuglesteg er 80 år
Oskar Vigdal er 67 år
Oskar Vigdal er 67 år
Kine Engen Labråten er 10 år
Kine Engen Labråten er 10 år
Otilie Grønnevik Kallerud er 6 år
Otilie Grønnevik Kallerud er 6 år
Cornelia Evensen Slettvold er 12 år
Cornelia Evensen Slettvold er 12 år
Erle Stavik-Blindheim er 5 år
Erle Stavik-Blindheim er 5 år
Lea H. Eriksen er 6 år
Lea H. Eriksen er 6 år
Emmeline Halstenrud Karlsen er 4 år
Emmeline Halstenrud Karlsen er 4 år
Nikolai Berge Aakermann, Fagerstrand er 13 år
Nikolai Berge Aakermann, Fagerstrand er 13 år
Nicholas Berger er 12 år
Nicholas Berger er 12 år
Jan Gunnerud er 70 år
Jan Gunnerud er 70 år
Lykke Nøkleby Rustestuen er 5 år
Lykke Nøkleby Rustestuen er 5 år