Programmet gikk på lufta i 2017. Det ble sendt i reprise to ganger og var også tilgjengelig på nett-TV, skriver Stavanger Aftenblad.

I programmet fortalte moren om sønnens helsetilstand etter en alvorlig trafikkulykke. Det ble også vist private bilder av ham, blant annet da han lå bevisstløs på sykehuset.

Mannen gikk til sak mot TV-kanalen, redaktør og styreleder Jan Hanvold og en programleder. Kanalen mente omtalen falt innenfor ytringsfriheten og at de ikke visste eller burde visst at samtykket manglet.

Jæren tingrett kom imidlertid til at informasjonen var av sensitiv art og at det måtte veie tyngre enn ytringsfrihet. Retten mente også at TV-kanalen har økonomisk motiv av å formidle slike historier fordi det får seere til å donere penger.

Til sammen lyder oppreisningserstatningen på 145.000 kroner, og kanalen må også dekke saksomkostningene.