Kvinnen som natt til tirsdag 19. juli ble funnet død i en bil i Askim, ble drept med forsett, mener politiet.

Jo lenger politiet kommer i etterforskningen, jo mer indikerer bevisene at drapet har skjedd på Bjørkelangen.

Fredag ble siktede, en mann i 50-årene fra Drammen, i Follo og Nordre Østfold tingrett fengslet i nye fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen får heller ikke tilgang til media av hensyn til etterforskningen.

I fengslingsmøtet kom det fram at politiet har avhørt et vitne som dagen før hendelsen snakket med avdøde. I tillegg er politiet meget interessert i å få kontakt med to personer som mest sannsynlig er de siste som har sett avdøde i live.

Personene skal ha vært i kontakt med avdøde og den siktede mannen rett i forkant av kjøreturen som endte med kvinnens død, men politiet har foreløpig ikke klart å identifisere de to.

Etterlyser vitner

Siktelsen mot mannen ble torsdag endret fra uaktsomt å ha forvoldt kvinnens død til forsettlig drap. Det er også bakgrunnen for begjæringen om fire nye uker i varetektsfengsel.

«Avdøde skal ha forklart dagtid forut for forholdet fant sted, herunder at hun var redd for siktede», heter det i fengslingskjennelsen.

Om de to siste vitnene skriver retten:

«Påtalemyndigheten opplyser at det er de siste som har sett avdøde i live og at det er viktig for påtalemyndigheten å komme i kontakt med dem. Forsvarer har anført at det er høyst uklart om siktede vet hvem vitnene som var i kontakt med avdøde rett i forkant av kjøreturen er.»

Som første media bragte Indre Akershus Blad nyheten om at den siktede mannen kun halvannen måned før drapet var inne i en periode med besøksforbud mot den nå avdøde kvinnen. Mannen skal ved flere anledninger ha brutt dette forbudet.

*Indre Akershus Blad har forsøkt å få kontakt med den siktede mannens forsvarer Marianne Darre-Næss, uten hell. Mannen har fram til nå nektet straffskyld*

Indre Akershus Blad har tidligere konfrontert politiet med om noe indikerer at kvinnen var med i siktedes bil uten fri vilje.

– Hva som har skjedd i forkant av bilturen og forholdet mellom siktede og avdøde, er en viktig del av politiets etterforskning og noe en jobber med å få avklart, var politiadvokat Guro Holm Hansens svar til lokalavisen.

Den siktede mannen har tidligere forklart at de to var kjærester.

– Mer kontakt

Til hendelsen der kvinnen døde, har Oslo-mannen forklart at kvinnen under en krangel skal ha hoppet ut av bilen i høy fart. Mannen har deretter forklart at han skal ha rygget tilbake og dermed kan ha påført kvinnen skader i et ben.

Med obduksjonsrapporten som bevis sår både politiet og retten tvil rundt mannens forklaring, og mener kvinnens skader ikke er forenlig med hva siktede sier skal ha skjedd.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på dokument, hvor det blant annet fremgår at skadebildet på avdøde ikke er som forventet ut fra siktedes forklaring om at hun skal ha hoppet ut av bilen i stor fart.

Retten mener at dokument tilsier at det har vært mer kontakt mellom avdøde og bilen enn hva siktede har forklart og at dette også taler for at det foreligger skjellig grunn til mistanke.»

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt uttalte torsdag følgende til Indre Akershus Blad om den videre etterforskningen:

– Det alvoret som ligger i denne siktelsen, gjør at politiet må gå grundigere og bredere ut for å finne ut hvem de involverte er og hvordan forholdet mellom dem har vært.

Retten gir påtalemyndigheten støtte i dette:

«Innledningsvis bemerker retten at påtalemyndigheten er kort tid inn i etterforskningen av en alvorlig drapssak.

Påtalemyndigheten har opplyst at det på bakgrunn av den nye siktelsen vil bli en viktig oppgave for politiet å nærmere klarlegge forholdet mellom siktede og avdøde mer r inngående. Vitner som kan belyse forholdet deres, må identifiseres og avhøres. Retten er enig i det.»

Ventes nytt avhør neste uke

Sjåføren har i sitt første – og hittil eneste – avhør gitt en forklaring til politiet hva som var formålet med kjøreturen og hvorfor ruten gikk gjennom Bjørkelangen og videre til Askim. Til Indre Akershus Blad har politiadvokat Hansen tidligere uttalt at forklaringen rundt kjøreturen for politiet fortsatt framstår som uklar.

To tilfeldig forbipasserende utførte livreddende førstehjelp på kvinnen i Askim natt til 19. juli. Da ambulansepersonell kom til stedet, ble kvinnen i 40-årene fra Oslo erklært død etter kort tid.

To dager etter dødsfallet undersøkte krimteknikere fra politiet et område midt i veien på fylkesvei 115 ved Garsvik på Bjørkelangen. Her ble det funnet blodspor, blod som er bekreftet å stamme fra den avdøde kvinnen.

Det er ventet at et nytt avhør av siktede vil finne sted neste uke.