Engasjementet vårt for en renere fotball kan ikke kveles av noen. Som fotballfans og medlem i breddeklubber kjemper vi for de samme verdiene!

Vi er kjent med at NFF Buskerud har sendt ut et skriv til alle klubbene som et svar på vårt arbeid med å få vedtatt en norsk boikott av fotball-VM i Qatar. All den tid skrivet fra kretsen i så stor grad ligner et partsinnlegg mot boikott tillater vi oss å komme med et motsvar.

For det første savner vi det store bilde i kommunikasjonen fra både NFF og NFF Buskerud angående fotball-VM i Qatar. Vårt engasjement kommer av at vi tror at en annen fotball er mulig. En fotball som ikke styres av korrupte ledere i FIFA. En fotball som ikke brukes som en politisk PR-kampanje for å renvaske omdømmet til autoritære regimer. En fotball som du kan dele med kjæresten din uansett legning. Og sist, men ikke minst en fotball som ikke fører til at menneske lider og dør. Det er dette denne debatten bør handle om!

NFF Buskerud stiller fire svært ledende spørsmål til klubbene, hvor tre av spørsmålene bidrar til å skape frykt for konsekvenser av en boikott kan ha for norsk fotball og idrett. Vi vil gjerne stille dere noen andre spørsmål som vi mener er langt viktigere og relevante:

1) Hvor går grensa for hva slags menneskerettighetsbrudd fotballen kan tolerere i vårt navn før vi sier at nok er nok?

2) Hvordan skal vi kunne sette makt bak kravene om en mer rettferdig og human fotball om vi ikke er villigere til å bruke boikott som virkemiddel når ti år med dialog ikke har ført til konkrete endringer?

3) Om vi velger å delta i Qatar-VM, hva slags konsekvenser får det for menneskerettighetene og arbeidsvilkårene for arbeiderne rundt andre fremtidige mesterskap?

4) Hva vil barna våre si om oss, hvis vi stille aksepterer at det spilles fotball i et land som har ofra mange menneskeliv ene og alene for at vi skal få spille der?

Som fotballfans og medlem i breddeklubber kjemper vi for de samme verdiene.

Vi kjemper for idrettsglede, respekt, mangfold, inkludering og fair play. Dette mesterskapet representerer det stikk motsatte. Qatar-VM vil for alltid handle om korrupsjon, dødsfall og en rasistisk slavelignende arbeidsorganisering. Dette er vonde, men ubestridelige fakta.

NFF Buskerud synes at det er rart av vi fotballsupportere, klubbmedlemmer og medmennesker reagerer. De skulle kanskje vært engasjementet foruten? Jeg synes det er en merkelig tilnærming til demokrati.

Jeg kan love kretslederne at vi skal kjempe helt frem til fotballtinget 20. juni for at så mange av fotballklubbene i Buskerud havner på rett side.

Vi har goder samtaler med de vi har snakket med og de er utelukkende glade for at vi tar kontakt med dem. De verdsetter vårt engasjement og i samtalene legger vi vekt på at det er klubbene selv som skal avgjøre saken. Vi oppfordrer dem også om å bruke sin demokratiske stemme. I motsetning til enkelte regimer respekterer vi demokratiske spilleregler, selv om vi mener noe sterkt om saken.

Og engasjementet vårt for en renere fotball kan ikke kveles av noen.

Til alle klubber i Buskerud fotballkrets. Beslutningen om Norges deltakelse i Qatar-VM ligger nå i de beste hender. Fotballdemokratiet. Dette demokratiet består av fedre, mødre, spillere, ledere, frivillige og alle som elsker fotball. De jobber for inkludering, respekt, mangfold og fair play. Vi er helt trygge på at klubbene i fotballkretsen vår tar avgjørelsene sine basert på de RIKTIGE spørsmålene og stiller godt forberedt 20. juni.

Lykke til med behandlingen av dette viktige spørsmålet.