Det settes søkelys på vold mot kvinner 25. november hvert år. Dette året har «Forum for kvinner og utviklingsspørsmål» en 16 dagers kampanje for å vekke vår oppmerksomhet.

For å nå gjennom mediestøyen brukes kraftige virkemidler. Du har kanskje sett annonsene: «Black Friday – billigsalg av kvinner». Denne kampanjen avsluttes på menneskerettighetsdagen 10. desember.

Vold mot kvinner øker. Det gjør også drap på kvinner. De fleste drap begås av en i nær relasjon. Det ble påpekt under pandemien, da mange ble sittende hjemme, at det er fare for økt vold i hjemmet. Mot både kvinner og barn.

Fagforbundet (FO)

FO er Norges største fagforening og profesjonsforbund for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Organisasjonen har over 33 000 medlemmer.

Nå er det tydelig at det er en økning av antall rapporterte tilfeller. Mishandling, voldtekt og drap. En av tre kvinner i verden vil bli utsatt for vold. Uavhengig av kultur, klasse eller status.

Det blir ikke anmeldt, og blir det anmeldt så er det stor sannsynlighet for at saken kan bli trukket eller henlagt. Hva er resultatet? Vi mister vår frihet, vi mister vår mulighet til å leve trygt. Mørketallene er store.

Å bli utsatt for vold og mishandling er ikke et individuelt problem, noe som du må ta ansvar for å rydde opp i selv. Det er et strukturelt problem og må adresseres som det.

Vi leser i avisen om den eskalerende volden mot jentene i Iran. Vi leser om volden rettet mot migrantkvinner i Libya. Vi hører om voldtektene i Ukraina. Dette er ikke den enkelte kvinnes eller jentes problem, det er et samfunnsproblem.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. Våre medlemmer møter ofre for vold mot kvinner. De vet at når denne kampanjen er over 10. desember så må ikke søkelyset slukkes.

Både du, jeg, venner og kjente kan oppleve dette. Vi må ikke slutte å se, vi må ikke slutte og bry oss.

Og vi må ikke slutte å snakke om det.