Dataproblemer gjør at skriftlig eksamen er avlyst på videregående skoler i Møre og Romsdal. Elevene får ikke ny eksamen.

Den skriftlige eksamenen skulle startet mandag morgen, men dataproblemer gjorde at flere ikke fikk levere eksamen.

Til slutt vedtok Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren at eksamen blir avlyst. Elevene får ikke ny eksamen, men får dispensasjon med egen kode på vitnemålet.

Ifølge VG vurderer Viken fylkeskommune å gjøre det samme. Viken fylkeskommune har også bedt Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen skal annulleres, skriver avisen.

DT kommer tilbake med mer.