Fjorårstallene er omtrent på nivå med tallene for 2021.

Arbeid og Inkludering i NHO organiserer 115 arbeids- og inkluderingsbedrifter over hele landet, og samler hver måned inn tall på hvor mange som kommer i ordinær jobb etter å ha vært på tiltak.

Dette er personer med huller i CV-en som på grunn av sykdom, manglende kompetanse, rus eller andre utfordringer har havnet på utsiden av arbeidslivet.